Aprovat al Ple Municipal el nou Pla Local d’Infància i Adolescència 2023-30

2359

El Ple Municipal celebrat aquest dilluns al vespre a l’Ajuntament de Martorell, primer del curs, va donar el vist i plau per unanimitat al nou Pla Local d’Infància i Adolescència de Martorell (PLIAM) 2023-30. Aquest full de ruta es marca l’objectiu d’identificar les necessitats d’aquests col·lectius d’edat i contribuir a la planificació de les polítiques locals, recursos i dispositius per cobrir les seves necessitats.

Gràcies a l’aprovació del PLIAM, l’Ajuntament també podrà tornar a optar a la renovació del segell de Ciutat Amiga de la Infància d’UNICEF. Les bases d’UNICEF per aquest reconeixement demana que la població en qüestió disposi d’un PLIA que tingui vigència en els quatre anys següents a la convocatòria de renovació, i l’anterior PLIA havia finalitzat el 2022.

Xavier Fonollosa destacava en la sessió que el nou PLIAM vol anar més enllà, compensant alguns dèficits referits -per exemple, al fet de disposar de la renda familiar més baixa de la comarca però, alhora, al PIB per habitant més alt de Catalunya-. Algunes deficiències que afecten la infància i que, com explicava l’alcalde, “poc depenen de l’Ajuntament de Martorell, però que tenen conseqüències que damnifiquen més les famílies, i en les que sí que hi podem intervenir”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

La regidora d’Infància i Adolescència, Belén Leiva, va destacar que el nou PLIAM “tindrà una vigència compresa en el període 2023 i 2030, tot i que serà un document viu i que sempre cal anar millorant”. Leiva especificava que “s’ha redactat en relació a l’Agenda 2030 de Nacions Unides i l’Agenda Urbana 2030 de Martorell, i serveix per conèixer la situació actual de la infància i de l’adolescència de Martorell, i a partir d’aquí definir les línies d’actuació per seguir amb el compromís de vetllar per aquest sector de la població”.
Alhora, la regidora exposava també la importància que renovar el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància: “Destaca la tasca que es fa vers la infància, per a que sigui escoltada i tinguda en compte”.

Belén Leiva, regidora Infància i Adolescència

El PLIAM s’estructura en diversos eixos temàtics, cadascun dels quals compta amb diverses línies d’actuació i objectius. En el darrer Pla, per exemple, n’hi havia cinc: la promoció d’hàbits i estils de vida saludables, equilibrats i constructius; el d’igualtat d’accés a l’educació, l’esport, la cultura, el lleure i el suport a la transició al treball; la promoció d’un entorn segur en l’àmbit social, educatiu i familiar; la participació activa en la comunitat i, finalment, el reforç i consolidació del treball en xarxa. D’aquests cinc eixos en van sorgir aleshores 12 línies d’actuació.

El nou PLIAM 2023-30 compta ara amb 6 eixos amb diferents línies d’actuació cadascun; Dret a ser valorats; respectats i tractats de manera justa; Dret a ser escoltat; Accés a serveis bàsics de qualitat, Entorn segur i net; Gaudi de la vida familiar, el joc i el lleure; i polítiques locals i governança.

En la seva intervenció, Fonollosa va afegir que “l’Ajuntament de Martorell ja ha fet iniciatives pioneres quant a la infància”. En aquest sentit, va posar com a exemple “el projecte Martorell Educa 360, una experiència d’èxit amb molts recursos abocats per acabar amb desigualtats des de ben petits i que molts municipis ens copien” i també “els Pressupostos Participatius, amb un percentatge de vot de més del 90% que empodera els nens i nenes i que siguin i se sentin subjectes de drets”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El nou PLIAM va comptar amb el consens de l’oposició. Laura Ruiz, de Movem Martorell, destacava que “és un Pla molt gran, amb aspectes interessantíssims. Estenem la mà a les diverses regidories per agafar els indicadors i veure quines coses podem millorar”. Al mateix temps, afegia que el PLIAM “fa una diagnosi molt complerta del moment. Volem revisar-la i veure com podem influir en posar-hi solució”.

Laura Ruiz, portaveu Movem Martorell

Des del PSC, el portaveu Javier González Abad assenyalava que “en el nostre programa electoral ja era prioritari garantir drets infants i adolescents. Cal un instrument que posi fil a l’agulla, i aquest PLIAM fa un diagnòstic realista i és molt ambiciós, davant una situació d’emergència. Tindran el nostre suport per a tirar endavant el Pla i que les fites es duguin a terme”.

Javier González, portaveu PSC

ERC també s’hi va mostrar receptiva. Soulimane Messaoudi deia que “cal aprofundir en la realitat del poble i de la seva infància i treballar conjuntament contra les mancances que tenen, com per exemple el dret a l’habitatge. Que cap infant es vegi afectat per un desnonament”.

Soulimane Messaoudi, portaveu ERC

Diverses obres en equipaments, bonificades per l’ICIO

D’altra banda, el Ple va aprovar, també per unanimitat, la concessió d’una bonificació del 95% en l’Impost de Construccions i Obres a cinc sol·licituds. Es tracta de les obres d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, rehabilitació de la coberta i reparació de desperfectes interiors d’un edifici de la Fundació Privada Arc de Sant Martí; a la reforma del semisoterrani de l’Escola Oficial d’Idiomes a l’Institut Joan Oró; a la substitució de finestres aules amb doble envidrament aïllant i millora del rendiment del sistema de calefacció a l’Institut Joan Oró; a la substitució i arranjament del paviment del gimnàs a l’Escola Juan Ramón Jiménez, i finalment, a l’enderroc de la infraestructura de mòdul prefabricat al Col·legi Lola Anglada.

El Ple té la potestat de concedir aquesta bonificació “sempre que les construccions, instal·lacions i obres siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració”.