En els darrers tres anys, s’han duplicat les entrades a la Deixalleria Municipal Fixa gràcies a la posada en marxa del nou equipament al polígon de Can Bros, l’octubre de 2017, i a l’entrada en funcionament, el passat mes de febrer, del nou carnet de la Deixalleria Municipal que fa possible la bonificació d’un 20% de la quota tributària del servei. Així doncs, l’any 2019 ha acabat amb un total anual de 2.000 usuaris i 6.000 entrades de residus/materials.

La nova Deixalleria Municipal Fixa del carrer Tarragona (polígon industrial Can Bros), que té una major capacitat d’emmagatzematge i de gestió de residus i una millor accessibilitat, és capaç de gestionar més de 2 milions de kg de residus a l’any, que suposa el 16% del total de residus que genera Martorell. Gràcies a la col·laboració de la ciutadania amb l’ús d’aquest equipament, tots aquests residus no van al rebuig i més d’un 80% es poden reciclar.

La iniciativa mediambiental de bonificació de la taxa de residus, promoguda per l’Ajuntament de Martorell per tal de fomentar el reciclatge i l’ús de la Deixalleria Municipal, ha resultat també un incentiu clau per aconseguir aquests valors.

Aquest mes de gener, es començaran a emetre els carnets de la Deixalleria Municipal per l’any 2020, i deixaran de tenir efecte els prop de 500 carnets que s’han emès el 2019. Gairebé un 50% d’aquests carnets optaran a la bonificació de la taxa, que l’Ajuntament  farà efectiva de forma automàtica.

Amb la primera visita a la Deixalleria Municipal s’obté el carnet i després se segella en cada nova visita. Perquè s’apliqui la bonificació, cal aportar les deixalles permeses a la deixalleria un mínim de sis cops l’any i que només es computen com a vàlides un màxim de dues aportacions diàries i dues aportacions en un mateix mes.

El carnet s’assigna a un habitatge i és requisit que l’usuari i contribuent empadronat a Martorell estigui al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i no sigui beneficiari d’altres bonificacions de la mateixa taxa.