Càritas forma alumnes en noves tecnologies per a la recerca de feina

383
Formació TIC Càritas
Formació TIC Càritas

El Centre de Promoció Econòmica de Martorell acull aquestes setmanes sessions de Càritas per treballar les competències bàsiques de noves tecnologies (TIC) per a la recerca de feina. El curs consta de 62 hores i l’imparteix Isabel Aleixandre, educadora social i treballadora de Càritas. Dels vuit alumnes participants en aquestes sessions, sis ja han trobat feina durant el curs.

La formació pretén facilitar la inserció laboral de les persones més desfavorides o en situació d’exclusió social, tot millorant les seves competències TIC per facilitar la seva recerca de feina. Les formacions laborals, tant bàsiques com específiques, són necessàries en aquests moments en els què l’acompanyament i seguiment d’aquestes persones es fa imprescindible per al seu desenvolupament i accés a un lloc de treball.

Durant el curs, els alumnes han treballat expressió oral i escrita, la utilització bàsica de l’ordinador, càpsules formatives de recerca de feina, elaboració de currículum, cartes de presentació i suport en l’orientació laboral.

Els alumnes d’aquest curs són usuaris de Càritas que han superat anteriorment el nivell bàsic de castellà, formació que molts d’ells reben a través del CAIF, Centre d’Acollida i Formació de Càritas.

Càritas és una entitat sense ànim de lucre formada per voluntariat i professionals que treballa acompanyant als sectors més desfavorits, caminant amb la triple missió de denunciar, anunciar i transformar. Un dels programes en què treballa Càritas és la formació i inserció sociolaboral facilitant un acompanyament individualitzat als qui inicien processos d’inserció sociolaboral.