Cinc joves inicien un contracte en pràctiques a l’Ajuntament dins del programa de Garantia Juvenil

1388
Garantia Juvenil
Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica, ha contractat 5 joves d’entre 16 i 29 anys que s’acullen al programa europeu de Garantia Juvenil, pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones d’aquestes edats, que no estudien ni treballen. Els joves realitzaran les seves tasques en diferents departaments de l’Ajuntament per un període de sis mesos i al 100% de jornada laboral.

Per tal de cobrir aquestes places s’han seleccionat joves amb perfils adequats per complir els requisits que marcava la convocatòria: estar empadronat en territori espanyol, tenir entre 16 i 30 anys, ser beneficiari del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, estar inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior, altre títol oficialment reconegut com a equivalent o un certificat de professionalitat.

Els elevats percentatges de joves en situació d’atur que es troben sense feina constitueixen una preocupació social àmpliament compartida per la societat catalana i pel Govern de la Generalitat, que l’ha assumit com una de les prioritats de l’acció de govern. En aquest context s’estableix en col·laboració amb les entitats locals i entitats sense ànim de lucre, un programa que permet que durant un període de sis mesos, persones amb títol prestin els seus serveis a aquestes entitats, sota la modalitat contractual de pràctiques. Aquest contracte ha de possibilitar als joves l’adquisició d’aptituds i experiència professional, facilitant l’exercici pràctic dels coneixements adquirits tant en la formació reglada com a la formació laboral.

Aquesta és la segona edició que es posa en marxa aquest programa. Durant l’edició de l’any 2016, un total de 10 joves beneficiaris van tenir un contracte de pràctiques a l’Ajuntament de Martorell. El programa de contractació de joves en pràctiques vol que els joves desenvolupin una primera experiència amb el món laboral per poder sortir al mercat i adquirir una feina a alguna empresa de l’entorn, evitant la seva marxa a l’estranger davant la manca d’oportunitats. Amb aquesta idea, el Centre de Promoció Econòmica ha gestionat la contractació dels joves després de sol·licitar la subvenció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, amb el cofinançament del Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

Garantia Juvenil

Els joves contractats en aquest programa han estat destinats als departaments de Joventut, Ensenyament, Museus, Comunicació i Compres. Ensenyament comptarà amb el suport d’Albert Roman, de 26 anys i que ha estudiat psicologia. L’edifici del Centre de Serveis a les Entitats El Círcol serà la destinació de la martorellenca Maite Gómez, de 25 anys i Graduada Superior en il·lustració i gràfica publicitària.

Un altre dels joves que ha estat seleccionat per a una plaça laboral dins aquest programa és l’Erick Chacon, de 25 anys amb un Grau Universitari en psicologia i que treballarà al departament de Joventut, donant suport en l’estudi del Fresc, anàlisi de conductes de risc en joves.

La Jèssica Colorado, de 22 anys i amb un CP Grau mig de Gestió administrativa, ha estat seleccionada per treballar a Museus realitzant tasques d’auxiliar administrativa. Per últim l’Abdul Wadood, de 24 anys ha cursat un CP Grau Superior Administració i finances i realitzarà el seu contracte de treball en el departament de compres també realitzant tasques com auxiliar administratiu.

Els joves contractats agraeixen l’oportunitat de poder adquirir experiència i fer currículum professional, ja que és un requisit imprescindible perquè la seva incorporació al món laboral sigui de forma estable i duradora en el temps.

Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil està adreçada a persones d’entre 16 i 30 anys, que no hagin treballat ni fet accions educatives ni de formació en les setmanes immediatament anteriors a la inscripció. Si es compleixen els requisits, la Generalitat es compromet a oferir als candidats, en el termini de quatre mesos, una oferta de treball, unes pràctiques en una empresa o la formació necessària per a accedir al mercat laboral.

La iniciativa ofereix oportunitats per als joves, però també ajuts per a les empreses, a partir de programes de formació per a desenvolupar competències professionals; inserció en el mercat laboral, amb pràctiques o contractes laborals; suport a l’emprenedoria i l’autoocupació, i orientació laboral.