Comença el període de prohibició de fer foc en terreny forestal

2117

La Generalitat de Catalunya informa que a partir d’aquest dimecres, dia 15 de març, fins al 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que “en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat”, ha dit el tècnic de Medi Ambient i responsable del Parc de Can Cases, Josep Martínez.

Durant aquest període restrictiu “no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura”. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

“A Martorell, des del 24 de juny a l’1 de setembre les barbacoes de Can Cases estaran fóra de servei. Una altra mesura preventiva és l’eliminació dels xops que, de cara al bons temps, desprenen un borrissol que és altament inflamable”, ha remarcat.

Josep Martínez, tècnic Medi Ambient

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.