Convocat un concurs d’oposició lliure per cobrir cinc places d’agents de la Policia Local

4412
Policia Local Martorell
Policia Local Martorell

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir cinc places d’agents de la Policia Local de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure. La presentació de sol·licituds es farà a les dependències de la Policia Local de Martorell (avinguda de Joaquim Barnola i Bassols, s/n, Ca n’Oliveras, Polígon Industrial La Torre), així com en el Registre General de l’Ajuntament, carrer del Mur, 61, des del dia 19 de maig fins al dia 7 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits: disposar de nacionalitat espanyola; tenir entre 18 i 55 anys d’edat; títol de graduat en ESO; graduat escolar, Cicle Formatiu de Grau Mig, FPI, equivalent o superior; tenir els carnets de conduir A i B, i tenir una alçada mínima d’1,60 m les dones i 1,65 m els homes.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell B2, un test de cultura general i actualitat, proves d’aptitud física, un test de coneixements teòrics, una prova psicotècnica i una prova mèdica, així com una fase de concurs de mèrits.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en el següent enllaç. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les bases.