Oberta la convocatòria d’una borsa de treball temporal de places d’educació infantil de les llars d’infants municipals

5200
Llar d'infants municipal
Llar d'infants municipal

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball, per cobrir vacants sobrevingudes, absències o substitucions d’educadors i educadores de llar d’infants, en règim laboral temporal per a la prestació de serveis al PMSAPM. La presentació de sol·licituds es farà a l’Oficina d’Atenció a l’Usuari del PMSAPM, a la plaça de la Vila, 27, des del dia 16 de maig fins al 6 de juny, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits, com ara, disposar de FP2 educació infantil, CFGS especialitat educació infantil o equivalent, Grau o diplomatura de mestre especialitat en educació infantil, tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol dels països membres de la Unió Europea, tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

Les proves de selecció inclouran una prova de català (nivell C1), una prova de castellà (nivell C1) per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, un supòsit pràctic d’acord amb la base setena de la convocatòria, així com una fase de concurs de mèrits i una entrevista personal.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant sol·licitud facilitada a l’Oficina d’atenció a l’usuari del PMSAPM o en el següent enllaç. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les bases.