Des d’avui i fins dijous, 114 estudiants martorellencs fan les proves d’accés a la universitat

2112
Selectivitat. Foto: ccma.cat
Selectivitat. Foto: ccma.cat

Un total de 114 alumnes martorellencs s’han matriculat enguany a les proves d’accés a la universitat (PAU), que tenen lloc des d’avui i fins dijous, en horari de matí i tarda. De l’Institut Pompeu Fabra s’hi presenten 62 alumnes, del Joan Oró 27 i del Col·legi La Mercè 25. A Catalunya, se n’examinen 32.055 (26.837 de Batxillerat, 2.744 amb matrícula lliure i 2.474 provinents de cicles formatius de grau superior).

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria a escollir que estarà vinculada a les matèries comunes d’opció. Els estudiants podran escollir entre Matemàtiques, Llatí, Història de l’Art i Història i fonaments de les arts, i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre 21 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.

Enguany, l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica però tindran fins a quatre notes per a ponderar. La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica, caduquen als dos anys.

Necessitats educatives especials

Un canvi important en l’organització de les PAU 2017 és que els alumnes amb necessitats educatives especials estaran concentrats en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, de manera que disposaran de dues hores per a realitzar cada examen. Aquest canvi afecta tant l’alumnat dislèctic (tribunal TOE on s’apliquen criteris especials de correcció en les matèries de llengua) com l’alumnat diagnosticat amb altres trastorns d’aprenentatge como ara TDH o TDAH. Hi haurà tribunals específics a Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona, amb un total de 797 alumnes.

Doble criteri de correcció

Un altre canvi és el relatiu a la correcció de l’ortografia i la gramàtica catalana després de la publicació de la nova normativa de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), a finals de 2016. Atès que no es pot exigir als estudiants el coneixement d’aquestes novetats, la pauta de correcció admetrà com a bones tant les solucions derivades de la normativa anterior com de l’actual en les proves de Llengua i Literatura Catalana. Concretament, es preveu un període de transició de quatre anys fins a la implantació completa de la nova normativa. Fins l’any 2020, les PAU mantindran aquesta dualitat en els criteris de correcció.