Descobreixen sitges i una figura humana del segle X al jaciment de Santa Margarida de Martorell

922

El Centre d’Estudis Martorell ha descobert sitges i una figura humana del segle X al jaciment de Santa Margarida. Aquesta és la troballa més destacada de la campanya d’excavacions que s’ha dut a terme aquest estiu a Martorell. Les troballes s’han descobert en la part de davant de l’església i en un lateral, espais on antigament s’hi havia ubicat un cementiri.

La resta de la campanya s’ha centrat en el sector oest i nord a l’exterior de l’església, espais on ja s’hi havia intervingut en campanyes anteriors. Aquests espais presenten vestigis de les construccions annexes a l’església paleocristiana, de necròpolis d’aquesta mateixa cronologia i alt medievals i d’edificacions i sitges de l’àmbit de la sagrera del segle XI.

En la campanya hi han participat una vintena d’estudiants d’arqueologia provinents de diferents universitats de Catalunya i de l’estat i de la Universitat de Poznan (Polònia).