Dilluns se celebra el darrer Ple Municipal ordinari de la legislatura

581
Sala de Plens Ajuntament de Martorell
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns, 20 de maig, la sessió ordinària del Ple Municipal i l’última d’aquesta legislatura 2015-19. La podran seguir en directe, a partir de les 20.00h, a través de Ràdio Martorell (91.2 FM) i de l’streaming de l’emissora municipal.

Ordre del dia

a) Part resolutiva

  1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-04-19).

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (30-04-19).

3. Proposta relativa a l’aprovació de la rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31/12/2018 (exp. 1445/2019).

4. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 5/2019, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per concessió de crèdits extraordinaris finançat amb l’aplicació de part del romanent líquid de Tresoreria de 2018 per a despeses generals. (exp. 1901/2019).

5. Proposta sobre sol·licitud de la pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell. (exp. 2956/2016).

b) Activitat de control

6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’abril de 2019.

7. Interpel·lacions.

8. Preguntes.

9. Precs.