Dissabte entra en vigor la normativa de patinets i altres vehicles de mobilitat personal

5412

El proper 23 d’octubre entra en vigor a Martorell la nova normativa de circulació que regula a la nostra població els vehicles de mobilitat personal (VMP), d’entre els que en sobresurten els patinets elèctrics. L’objectiu és millorar la convivència entre vianants i diferents tipus de vehicles a la via pública, promovent la mobilitat sostenible i la seguretat de les persones.

El regidor de Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Comunicació de l’Ajuntament de Martorell, Lluís Sagarra, explica que, amb la modificació de la normativa, els patinets elèctrics i tots els vehicles “han de circular obligatòriament per la calçada i no podran fer-ho per les voreres. L’edat mínima per conduir un patinet elèctric serà de 15 anys”.

Alhora, afegeix que “en tenir consideració de vehicle, aquest mitjà de transport es regirà per l’ordenança de circulació”. Com qualsevol vehicle que circula per la calçada, haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil i per conduir-lo, serà obligatori l’ús del casc”.

Lluís Sagarra, regidor de Mobilitat

Amb la posada en funcionament de la nova normativa a partir d’aquest dissabte, els patinets elèctrics disposaran de tots els elements de seguretat necessaris, i alhora es defineix l’obligatorietat que circulin per la calçada. El règim sancionador anirà dels 80 als 200 euros en cas d’incomplir-la. Sagarra matisa que “la nostra idea no és posar multes, sinó que tothom respecti la normativa i que no n’haguem de posar ni una”. El text de l’ordenança es pot consultar a martorell.cat/patinets.

Lluís Sagarra, regidor de Mobilitat

La nova normativa dels VMP s’emmarca en la declaració de ‘Martorell Ciutat 30‘, que limita la velocitat a 30 km/h en les vies urbanes del municipi amb un únic carril per sentit de circulació, i a 20 km/h en les que disposin de plataforma única de vorera i calçada. Una mesura que impulsa l’Ajuntament per a una mobilitat més segura, saludable i sostenible. Avui ja és possible, perquè tots els carrers són d’un únic carril per sentit de circulació.

La disminució de la velocitat dels vehicles “contribueix a generar un entorn més pacífic a la via pública, fet que facilita la interacció social -per tant, genera un espai de convivència i cohesió social-, el canvi cap a maneres de transport més sostenibles i la mobilitat activa, com anar a peu o en bicicleta. Així, queden ben definits els espais: els conductors conviuran circulant per un mateix espai, la calçada, i els vianants es podran desplaçar per les voreres amb la màxima seguretat”, diu el regidor.

Lluís Sagarra, regidor de Mobilitat

A més de la implantació de la nova normativa VMP, l’Ajuntament ja ha impulsat altres mesures que posen en marxa el ‘Martorell Ciutat 30’. El passat 16 de setembre, es va inaugurar la nova senyalització referida a aquest concepte amb la col·locació de 6 cartells als accessos al municipi. També es van modificar 9 senyals verticals de limitació de velocitat; es va procedir a la nova senyalització horitzontal de reforç i als nous reductors de velocitat. Alhora, es van instal·lar radars pedagògics en punts concrets.