Es presenten els nous senyals Martorell Ciutat 30

716
Martorell Ciutat 30

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, l’alcalde Xavier Fonollosa ha presentat aquest matí al polígon La Torre la nova senyalització Martorell Ciutat 30. Martorell es va declarar Ciutat 30 el juny passat, limitant la velocitat a 30km/h en les vies urbanes del municipi amb un únic carril per sentit de circulació i a 20km/h en les que disposin de plataforma única de vorera i calçada.

Martorell és Ciutat 30 gràcies a la posada en marxa progressiva d’un seguit d’actuacions ala via pública, que consisteixen en revisar la senyalització vertical existent de la xarxa viaria i col·locar-ne de nova en els accessos al municipi, i en aquells punts on calgui modificar-la o reforçar-la.

S’han col·locat sis cartells Ciutat 30 en els quatre accessos principals del municipi (accés oest des de B-224; accés sud des de NII i al Congost; accés nord des de A2 i cap a carrer Montserrat; accés sud des de C243b ). A més, s’han modificat nou senyals verticals (de limitació 50 o 40 a limitació 30) i senyals verticals de limitació 30 a 20. També s’ha pintat nova senyalització horitzontal de reforç (de limitació 30 i de bicicletes), i s’han implantat nous reductors de velocitat. Alhora, s’ha col·locat un radar pedagògic mòbil en punts concrets del poble.

“Avui destapem les plaques on indiquem, a les entrades del poble, que a Martorell només es pot circular, com a màxim, a 30Km/h en totes les vies de la ciutat. Per tal d’indicar-ho i reforçar-ho, hem col·locat aquests rètols on llegim ‘Mobilitat segura, saludable i sostenible. Martorell Ciutat 30’ i uns indicadors que et diuen la velocitat a la qual vas. Si vas a més de 30Km/h et surt una cara enfadada i si vas a menys una de riallera”, ha explicat l’alcalde.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

A més, l’Ajuntament ha modificat l’ordenança de circulació existent, la qual incorpora un annex regulador dels vehicles de mobilitat personal (VMP) que entra en vigor el 15 d’octubre, segons ha recordat Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

La mesura s’emmarca dins l’estratègia de Martorell pel Clima i dona compliment a la modificació del Reglament General de Circulació de la Direcció general de Trànsit, que va entrar en vigor el passat 10 de maig, tot plegat per aconseguir una ciutat més segura i amb menys contaminació atmosfèrica i acústica.

L’any 2019 el Ple de l’Ajuntament va declarar l’emergència climàtica tot adquirint un compromís polític per l’impuls d’un Pla de transició ecològica energètica local amb mesures i accions concretes de mitigació i adaptació al canvi climàtic.

Entre aquestes es troba el fomentar una mobilitat sostenible promovent un Pla de mobilitat urbana sostenible, actualment en redacció. Impulsar l’ús racional del vehicle privat, aportar més seguretat als desplaçaments i disminuir l’accidentalitat. Potenciar, incentivar i impulsar el transport públic urbà i interurbà. Afavorir el traspàs modal cap a modes de transport no motoritzats (a peu i amb bicicleta) i impulsar mesures pel desplegament del vehicle elèctric.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Martorell està duent terme, des de fa anys, actuacions de reurbanització a la via pública. L’objectiu és assolir una mobilitat més sostenible i segura amb l’ampliació de voreres, millora de cruïlles i de passos de vianants amb orelles, creació de vies i àmbits amb plataforma única i prioritat als vianants.

Fonollosa ha dit que “hem de buscar els sistemes de mobilitat més sostenibles i el més sostenible és caminar. Martorell és un poble no tan gran com per a que no puguis anar d’un lloc a un altre caminant i amb això fem esforços importants, adaptant voreres per passejar i per estar-s’hi i socialitzar. La via pública és el punt de trobada de tothom”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Aquestes actuacions han fet que avui sigui possible la implantació de Ciutat 30 a tot el nucli urbà, ja que la totalitat de les vies urbanes del municipi són d’un únic carril per sentit de circulació.