El Centre Cultural acull un curs formatiu de tutors de joc del CEBLLOB

569

El Centre Cultural ha acollit aquest matí un curs de capacitació de tutors de joc, organitzat pel Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB) amb el suport de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Martorell. Hi ha assistit un total de 25 persones. El proper 2 de desembre continuaran la seva formació amb la fase pràctica.

El tutor de joc és la persona que fa la funció d’àrbitre en el Juga Verd Play, la competició dels Jocs Escolars del Baix Llobregat dels esports d’equip. Aquesta figura és clau a l’hora d’assolir els objectius educatius, convivencials i de foment de la participació que promou l’esport en edat escolar.

La formació per novells es divideix en dos Blocs Formatius: un Bloc Comú sobre conceptes generals i un Bloc Específic sobre el model de competició Juga Verd Play, les aplicacions informàtiques i la normativa de cada esport.

Aquests dos blocs més la part pràctica, els certificarà el curs de CIaTE d’Arbitratge i Esport en Edat Escolar. En canvi, els veterans i les veteranes només han d’assistir al Bloc Específic, ja que han superat el Bloc Comú amb anterioritat.

El tutor de joc ha de ser un educador, un transmissor de valors: ha d’explicar als esportistes el que han fet malament i com ho haurien de corregir. Ha de ser un exemple pels jugadors, entrenadors i també pel públic, sent una persona responsable i compromesa amb la seva tasca. I ha de tenir cura de la seva imatge (equipació tutor de joc) i mantenir una bona actitud davant de la resta d’agents implicats durant el desenvolupament d’un partit.