El curs formatiu de Monitors de Lleure Infantil i Juvenil s’ajorna al proper divendres 3 de març

1230

El Servei d’Informació Juvenil (SIJ) Punt Nord de la Regidoria de Joventut ajorna al 3 de març la data d’inici del curs de Monitors i Monitores de Lleure Infantil i Juvenil. Aquesta titulació, reconeguda per la Generalitat de Catalunya, permet l’accés a feines relacionades amb el lleure infantil i juvenil i és requisit d’accés a empreses del sector. Els aspirants a obtenir-la hauran de superar una part teòrica, una de pràctica i la realització d’un treball/memòria. Les inscripcions encara són obertes.

La part teòrica constarà de 150 hores lectives i es durà a terme en dues sessions setmanals compreses entre el 3 de març i el16 de juny. Es realitzaran els divendres de 17.00 a 21.00h al Complex Educatiu Torrent de Llops (carrer de Josep Tarradellas, 11) i els dissabtes al matí al Centre Cultural (plaça de les Cultures s/n) de 09.30 a 13.30h. A més, també caldrà fer una sessió de dia complert el dia 1 d’abril i unes pràctiques de tallers durant el proper Daltabaix, el 20 i 21 de maig. La part pràctica constarà de 160 hores, i també caldrà aprovar el treball/memòria que hi té relació. La formació la duu a terme l’Escola Educa.

Titulació oficial i requerida a empreses del sector
El curs és obert a tothom major de 18 anys, té un cost de 220 euros i permet l’obtenció d’un diploma reconegut per la Generalitat de Catalunya que és obligatori per a determinades feines relacionades amb activitats de vacances infantils i juvenils, com ara colònies, casals, campaments o rutes. A més, esdevé un requisit imprescindible per a l’accés laboral a empreses que presten serveis de menjador escolar, activitats extraescolars, vigilància de patis i transport extraescolar.

Informació i inscripcions
Els interessats hauran de lliurar una fitxa d’inscripció emplenada i adjuntar fotocòpia del DNI i 2 fotografies tamany carnet, a més del resguard bancari de la reserva d’inscripció al SIJ Punt Nord. Per a més informació i inscripcions, cal adreçar-se al Servei d’Informació Juvenil Punt Nord, a la segona planta del Centre Cultural, de dimarts a dijous de 16.30 a 20.30h i els dimecres i divendres de 10.00 a 14.00h. El telèfon de contacte és el 93 774 22 00.