Es posa en marxa un nou pla d’ocupació per contractar 24 persones en situació d’atur

1128

L’Ajuntament de Martorell ha posat en marxa aquesta setmana la contractació de 24 persones aturades en el marc de la convocatòria 2016 ‘Treball i Formació’. Aquest programa impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i gestionat per l’Ajuntament de Martorell, s’adreça a persones en situació d’atur per afavorir la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

Els 24 usuaris del nou pla d’ocupació han començat a treballar aquesta setmana, després de realitzar l’habitual formació en riscos laborals. El pla d’ocupació durarà fins el 29 de juliol i els treballadors realitzaran activitats de diferent qualificació. Els llocs de treball coberts són: 13 auxiliars administratius/ves(pels departaments de Cultura, Habitatge, Promoció Econòmica, Museus, Biblioteca, Policia Local, Secretaria, Comerç, Participació Ciutadana, Serveis Municipals, Joventut i Intervenció), 10 suports a la brigada municipal i un tècnic coordinador.

Tots els contractes són de 6 mesos i amb una jornada laboral de 37,50 hores setmanals de dilluns a divendres, excepte el contracte de dos contractes que tindran una durada de 12 mesos.

Col·lectius específics

En aquesta ocasió, el pla d’ocupació s’ha adreçat a dos col·lectius específics en dues línies. La primera, persones en situació d’atur no perceptores de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys. Donant prioritat en el cas del contracte de 12 mesos a les més grans de 55 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació i no tinguin la cotització suficient perquè se’ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin als 65 anys. Aquesta línia està finançada per la Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.

La segona línia són persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció i finançada per la Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Dins d’aquest segon col·lectiu, tenen caràcter preferent pel contracte de 12 mesos les persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció que reuneixen característiques com ser dona i tenir càrregues familiars, o persones que estiguin en fase d’esgotar el termini màxim de percepció de la prestació de la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

Objectius del programa

El programa ‘Treball i Formació’ pretén augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur mitjançant la combinació de formació i accions de treball. La finalitat és millorar els coneixements, les competències i les aptituds amb una perspectiva personal, cívica i social. Per això, les persones que formen part de la primera línia del pla ocupacional tindran una formació de caràcter obligatòria d’entre 80 i 200 hores que s’impartirà durant el contracte de treball i dins de l’horari laboral. També realitzaran un mòdul formatiu d’anglès de 90 hores d’un certificat de professionalitat.

Els participants de la segona línia rebran formació transversal professionalitzadora d’assistència obligatòria amb un total de 20 hores realitzant els mòduls ‘Competències digitals Nivell 1″, de 15 hores, i ‘Aplicacions de les competències lingüístiques a la redacció de textos’, de 5 hores.