El Mitma adjudica dos estudis per millorar la R4 i l’estació de Martorell

690

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha adjudicat per 942.141 euros (IVA inclòs) la redacció de dos estudis per incrementar la capacitat en la Línia R4 de Rodalies de Barcelona i de l’estació de Martorell. L’empresa adjudicatària, Saitec, disposarà d’un termini de 30 mesos per elaborar els estudis.

El primer haurà de desenvolupar una anàlisi de solucions (estudi d’alternatives) per augmentar la capacitat al tram Martorell-Nus de Castellbisbal, mentre que el segon és un estudi informatiu de l’ampliació de la capacitat i la millora de la intermodalitat de l’estació de Martorell.

L’objectiu és duu a terme l’anàlisi, disseny i tramitacions necessàries per incorporar les actuacions a l’àrea de Martorell en l’Actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, un document tecnicoeconòmic que inclou la proposta d’actuacions d’infraestructura ferroviària i material rodant per respondre a les necessitats d’una demanda futura creixent en la xarxa de Rodalies fins l’any 2030. Es busca, així, millorar la flexibilitat, fiabilitat i sobretot la capacitat de la xarxa.