El Ple aprova un pressupost de 39,6 milions d’euros per seguir millorant l’espai públic i potenciar els serveis

1522
Ple Munnicipal desembre 2019
Ple Munnicipal desembre 2019

L’Ajuntament de Martorell ha aprovat inicialment, aquest dilluns en el Ple Municipal, el Pressupost General de 2020 xifrat en 39.612.495,51 euros de total consolidat. La xifra engloba els pressupostos d’Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones i de Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal SL, que és l’Oficina Local d’Habitatge. El pressupost experimenta un augment d’un 1% respecte l’any passat.

El regidor d’Hisenda, Lluís Amat, l’ha definit com a “dinàmic, obert, amb visió a mig termini i continuïtat per l’any vinent” i que “pivota en tres eixos d’acció de govern: la salut econòmica i financera fruit de la bona gestió feta fa anys des de la Regidoria d’Hisenda; l’amplia bateria de serveis que s’ofereix des de l’Ajuntament, i per últim les feines de manteniment i millora dels espais públics a l’abast de tothom.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda

Respecte al primer eix, Amat ha defensat una càrrega baixa respecte d’altres pobles veïns, d’impostos com l’IAE (impost que paguen les empreses per la seva activitat empresarial), l’Impost sobre Béns Immobles (contribució sobre els pisos), o el servei de l’aigua entre d’altres. També ha destacat “la bateria de serveis o equipaments que oferim a totes les entitats”, les “millores laborals pels treballadors de la casa” o “el baix nivell d’endeutament actual, bastant per sota de la mitjana, i que preveiem que baixi fins el 45% al llarg del 2020”.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda

En serveis, ha subratllat la partida “de més d’1 MEUR a ajudes i subvencions pel teixit esportiu, cultural o social de Martorell, i els prop de 300.000 per seguir engrandint les nostres festes populars i referents a tota la comarca”, i ha considerat que “els serveis, per damunt de tot, han de ser sobretot universals i de qualitat”.

Referent a la via pública, ha dit que “la inversió va més enllà de les millores a espais públics, voreres, accessos a polígons industrials o a arbrat renovat a Can Carreras i a Torrent de Llops”. Es persegueix que l’urbanisme millori la convivència entre els barris.

També ha citat que el Pressupost 2020 inclou “el Parc Fluvial; projectes per relligar barris; camins escolars segurs; un pla director verd urbà o la resolució de les dificultats urbanístiques al Passeig Catalunya”. Ha destacat l’estalvi energètic en forma d’ingressos directes per la recollida selectiva que es fa a Martorell: “Som uns dels pobles amb el percentatge més alt, el 52%, 10 punts per sobre la mitjana de Catalunya”. Aquest fet “ha generat un ingrés de prop de 300.000 euros, i ha permès recuperar bona part de la inversió feta fa uns anys”.

Partides de despeses i ingressos

Del capítol de despeses, Amat n’ha destacat les retribucions i cotitzacions a la Seguretat Social -16,8 MEUR- i els 13,8 destinats als subministraments, comunicacions informàtiques, assegurances, manteniment i neteja dels edificis municipals o a la via pública, com a més destacats.

Lluís Amat, regidor d'Hisenda

També ha citat les ajudes al comerç, incrementades en 30 mil euros, l’ajut a famílies pel pagament d’impostos en 60 mil, les subvencions per a les empreses que contractin treballadors, a la que s’hi destinen 60 mil, l’important suport a les famílies en mes de 350 mil euros o les partides destinades a les diferents entitats locals, que sumen més de 700 mil euros.

A més a més, aquest any s’han creat dues partides noves dins el pressupost. Una per donar suport a les PIMES de 35 mil euros, la segona novetat es l’ajuda per “l’impuls i rehabilitació de La Vila” de 50 mil euros.

El regidor també ha parlat d’inversions per valor de 3,8 MEUR, dels quals, 1,2 destinats a la millora de la via pública. “473.000 aniran a la millora de l’accessibilitat i enllumenat dels polígons industrials, 200.000 als Pressupostos Participatius i uns altres 700.000 al manteniment i rehabilitació dels edificis municipals”.

En l’apartat dels ingressos, el regidor Amat ha comentat que “tindran un creixement d’“un 1,03% respecte els del 2019”. Els impostos directes -IBI, IAE o l’Impost de vehicles de tracció mecànica, entre d’altres- en representaran el 48% , i els indirectes, quasi el 3% -1.100.000-. La part de taxes suposarà uns ingressos de més de 8,8 MEUR (24%). Per últim ha destacat que “els ingressos derivats d’altres ens públics o administracions sumen 8,67. Per tant ha conclòs que “De cada 100 euros del Pressupost, 75 són els impostos que paguem els martorellencs i els altres 25 venen d’altres entitats o ens públics”.

Aprovat per 12 vots a favor i 9 en contra

El Pressupost s’ha aprovat amb 12 vots favorables de Junts per Martorell, mentre que l’oposició –PSC, Movem, ERC i C’s- hi ha votat en contra de manera unànime.

Aprovat el quadre de personal municipal

En el mateix punt s’ha aprovat la plantilla i el quadre de llocs de treball del personal de l’Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis a les Persones i de l’Oficina Local d’Habitatge

El redactat proposa actuacions com ara la transformació de 6 places de la plantilla de personal laboral en places de la plantilla del personal funcionari i d’una plaça de Administratiu en una plaça de Tècnic de Recursos Humans de la plantilla del personal funcionari. Tot això, segons ha dit Amat, “obeeix al procés de funcionarització arrencat aquest 2019, i que esperem poder tenir acabat durant el primer semestre del 2020”.

La plantilla de l’Ajuntament pel 2020 constarà de 251 places, de les que 58 son places que estan a cavall entre funcionàries i laborals. Al Patronat Municipal es crearan 21 noves places de la plantilla de personal i s’amortitzaran 7 places -increment total de 14 noves places-, i la plantilla de personal serà de 258 places. La plantilla de l’Oficina Local d’Habitatge és actualment d’1 plaça.