El Ple Municipal serà presencial i aprovarà el pressupost general

3083
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 15 de novembre, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. La sessió es farà de forma presencial i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-10-21).

2. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell, de les plantilles de personal de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L., així com dels quadres de llocs de treball del personal de l’Ajuntament i del Patronat, per a l’exercici 2022 (exp. 3916/2021).

B) Activitat de control

3. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’octubre de 2021.

4. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

5. Interpel·lacions.

6. Preguntes.

7. Precs.