El programa ‘Recicla’t +45’, un impuls per a la inserció laboral de majors de 45 anys

166
Recicla't +45

El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner de l’Ajuntament de Martorell impulsa novament des de gener i per sisena edició consecutiva el projecte ‘Recicla’t +45’, d’orientació i ocupació per promoure la formació i les oportunitats de trobar feina de les persones majors de 45 anys. Durant nou mesos es realitzen diferents accions formatives i d’orientació adreçades als diferents perfils de participants del programa.

Aquest programa, impulsat pel Centre de Promoció Econòmica i subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc del Projecte Treball als Barris, s’adreça a persones majors de 45 anys en situació d’atur, preferentment del barri de La Vila. Han d’estar inscrites al servei Local d’Ocupació de Martorell i que tinguin necessitat de reorientar-se professionalment i actualitzar els seus coneixements i competències, entre d’altres, per millorar així la seva ocupabilitat.

Per tal de donar aquest tipus de suport a les persones, el projecte segueix la metodologia d’itineraris personalitzats d’inserció, en què es treballen les diferents fases: orientació, formació i intermediació laboral. Es dona suport en la definició del projecte professional, treballant les competències transversals i aspectes motivacionals de cada participant mitjançant accions individuals i grupals on es treballa les eines i canals de recerca de feina, proporcionant recursos per fer front a les diferents metodologies de processos de selecció, coneixement del mercat laboral o espais de networking amb empreses. A més, les persones participants del programa, tenen l’oportunitat de rebre formació TIC.

La Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell desenvolupa el programa gràcies al pla d’ocupació atorgat a l’Ajuntament de Martorell que facilita també la contractació d’un dinamitzador TIC i un tècnic orientador, perfila la tècnica de Promoció Econòmica, Carme Moles.

Carme Moles, tècnica de Promoció Econòmica

Actualment hi participen un total de 20 usuaris (13 homes i 7 dones) que estan sent atesos en diferents àmbits d’orientació o formació, segons les seves necessitats. Els participants treballen per millorar les seves competències professionals, transversals, les competències TIC, rebran orientació laboral i formativa i aprendran a defensar les seves candidatures durant una entrevista de feina.

En aquesta nova edició del ‘Recicla’t +45’ s’han programat una sèrie de píndoles formatives en l’àmbit de la informàtica per la millora de les competències TIC dels participants. Entre les accions formatives es treballen les competències tècniques a través de tallers d’alfabetització digital, tràmits per Internet, ofimàtica bàsica, eines 2.0 i xarxes socials.

Carme Moles, tècnica de Promoció Econòmica

Està previst anar reeditant els cursos realitzats fins ara, permetent la participació de noves persones usuàries interessades en millorar les seves competències digitals. Cal destacar que sis de les persones participants al programa han aconseguit reinserció laboral durant aquests primers tres mesos. Recordem que per participar del programa “Recicla’t +45” és necessari contactar amb el Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n 08760 Martorell Tel. 93 775 31 01). També trobareu més informació al web moliempresa.cat.