L’Ajuntament de Martorell ha publicat les bases de la convocatòria per a l’adjudicació dels 130 habitatges de compravenda amb protecció oficial que es construiran al nou barri de La Sínia. Els pisos s’adjudicaran per l’ordre determinat en el sorteig públic davant de notari que tindrà lloc el 12 de juny i que es podrà seguir en directe a través de martorelldigital.cat.

La relació definitiva de persones admeses per participar en el sorteig, es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament de Martorell el 7 de juny i el resultat es podrà consultar al mateix web l’endemà hàbil de la seva celebració. El sorteig establirà l’ordre per escollir l’habitatge.

Totes les persones participants en el sorteig seran cridades pel promotor social (Fundació Salas) seguint aquell ordre, fins a completar la llista, i convidades a escollir habitatge.