Formació a tècnics i entitats sobre el Protocol d’indicadors de maltractaments dels infants

825

Una trentena de tècnics municipals i representants d’entitats esportives de Martorell van assistir, divendres passat, a la sessió de formació del Protocol d’actuació en situació d’alt risc, de maltractament i abús en la infància i l’adolescència, impulsat per la Xarxa d’Infància del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).

La seva missió és definir les intervencions dels professionals, serveis, entitats i ciutadania en general en relació a les situacions de maltractament i abús a infants i adolescents, per tal que l’atenció sigui ràpida, eficaç i ajustada a les necessitats.

Amb aquest protocol es formalitza i ordena la tasca del govern municipal i les entitats socials de suport a les famílies per cobrir les necessitats afectives, d’educació i de protecció dels infants i adolescents. Alhora permet adequar aquesta tasca a la normativa vigent i a la realitat actual.

Després de la fase d’elaboració (2014) i la fase d’aprovació pels organismes oficials adients (2015), aquest 2016 s’ha iniciat la fase d’implementació, amb una previsió d’acabament al primer trimestre del 2017.

Aquest procés te com a missió informar a tots els agents que d’alguna manera participen en el desenvolupament de l’infant, des dels diferents sectors : ensenyament, Serveis Socials, Salut, Lleure, Joventut, Lleure, Esport i Cultura, per tal que tinguin una guia d’actuació marcada i pautada.

La formació pretén conscienciar de la realitat dels maltractaments, la responsabilitat que te cadascú en el lloc que ocupa i els passos a seguir un cop s’ha pres una decisió al respecte. També donar a conèixer que hi ha una xarxa de professionals que poden actuar i assessorar en cas de dubte.

La jornada de formació va estar adreçada a totes les entitats esportives i les activitats extraescolars que es duen a terme des del PMSAPM. Els assistents van rebre un díptic on s’explica els diferents circuits a seguir, segons la situació, i l’enllaç amb el document complert per poder ampliar la informació i aprofundir en el tema, segons les necessitats.