L’Ajuntament atorgarà directament als centres d’ensenyament la subvenció de llibres de text o material substitutiu

1622
Lliurament llibres de text
Lliurament llibres de text

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Martorell posa en marxa una nova campanya de subvenció de llibres de text o material substitutiu o complementari amb una dotació pressupostària de 65.000 euros , 20.000 més que el curs passat. Per primer cop, l’ajut no s’atorgarà directament a les famílies sinó als centre d’ensenyament, que podran minorar l’import de les despeses d’adquisició de material que cobren actualment als alumnes.

Amb la voluntat de continuar donant suport econòmic a les famílies per atendre les despeses derivades de l’adquisició de llibres de text o material substitutiu, i per tal d’aconseguir arribar al 100% de l’alumnat dels centres de Martorell de P3 a 4t d’ESO, la Regidoria d’Ensenyament ha considerat que el millor és destinar els ajuts als centres educatius, establint un import de 14,27 euros per alumne matriculat a cada centre.

“Volem que als pares i mares que tenen fills en edat escolar els hi costi el mínim possible la compra de llibres de text. Entenem que aquest ajut ha de ser universal i no només per als col·lectius més vulnerables que ja disposen d’ajuts individualitzats i atenció especialitzada. Ho fem a través de les escoles per aconseguir un millor preu i garantir que tothom tingui aquest ajut”, ha dit l’alcalde Xavier Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

L’Escola Els Convents amb 228 alumnes rebrà 3.255 euros, el Col∙legi La Mercè amb 676 alumnes 9.651, l’Escola José Echegaray amb 432 alumnes 6.167, l’Escola Vicente Aleixandre amb 407 alumnes 5.810, l’Escola Juan Ramón Jiménez amb 441 alumnes 6.296, l’Escola Lola Anglada amb 457 alumnes 6.524, l’Escola M. Rodoreda amb 605 alumnes 8.637, l’Escola Educació Especial El Pontarró amb 97 alumnes 1.385, l’Institut Joan Oró amb 487 alumnes 6.953, l’Institut Pompeu Fabra amb 538 alumnes 7.681 i la Secció Institut Martorell amb 185 alumnes 2.641. En total, 65.000 euros contemplats al pressupost de 2017.

Les entitats beneficiàries hauran de presentar instància subscrita pel responsable del centre escolar adreçada al president del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) sol·licitant el pagament avançat de la subvenció. Abans del 30 de setembre de 2018, els centre educatius hauran de presentar la memòria detallada i justificació econòmica. Els centres que hagin sol·licitat el pagament avançat rebran l’import de la subvenció tot seguit.