L’Ajuntament convoca el Ple Municipal de febrer per aquest dilluns

1857
Sala de Plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà aquest dilluns 20 de febrer, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (16-01-22).

2. Declaració institucional de condol per les víctimes de la tragèdia de la població kurda, turca i siriana i de solidaritat amb totes les persones afectades pels terratrèmols.

3. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2023 del personal funcionari, laboral i eventual en actiu de de l’Ajuntament de Martorell i membres de la corporació
amb dedicació (exp. Núm. 90/2023).

4. Proposta d’aprovació de l’inventari dels béns i els drets que integren el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge, així com del balanç de situació d’aquest patrimoni, a data 31 de desembre de 2022 (exp. 481/2023).

5. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres consistents en la millora del sistema de calefacció per a la millora energètica de l’edifici de l’Institut Pompeu Fabra, situat a l’avinguda Fèlix Duran i Cañameras, núm. 3 de Martorell (exp. 10089/2022).

6. Proposta de resolució del recurs de reposició interposat en l’expedient sancionador per infracció de la normativa sobre tinença de gossos potencialment perillossos (exp. 2662/2022).

7. Moció que presenten els grups d’ERC i Movem Martorell per a la conversió del SAREB en un instrument per garantir el dret a l’habitatge i els mecanismes de cessió als ajuntaments que registren en nom de la PAH del Baix Llobregat.

8. Moció del grup municipal de Ciutadans (Cs) de Martorell per instar a la creació d’una deducció extraordinària i temporal en el Import sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per alleugerir la pujada de Tipus d’Interès en les hipotèques familiars.

B) Activitat de control

9. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de
gener de 2023.

10. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

11. Interpel·lacions.

12. Preguntes.

13. Precs.