L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns el darrer Ple Municipal de l’any

1556
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

El proper dilluns, 18 de desembre, tindrà lloc l’últim Ple Municipal de l’Ajuntament de Martorell d’aquest any 2017. Amb mitja dotzena de punts en l’ordre del dia, la sessió ordinària tindrà lloc a les 20.00h, i es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora municipal al Canal de Notícies.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-11-17).

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (22-11-17).

3. Proposta de resolució de les al·legacions formulades envers l’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018, i d’aprovació definitiva d’aquestes ordenances fiscals (EXP. 2611/2017).

4. Proposta de resolució de les al·legacions formulades envers l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança núm. 27, general de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones, i d’aprovació definitiva d’aquesta ordenança (EXP. 4566/2017).

5. Proposta relativa a l’aprovació de la rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a data 31/12/2016 (EXP. 4368/2017).

B) Activitat de control

6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de Novembre de 2017.

7. Interpel·lacions.

8. Preguntes.

9. Precs.

Ordre del dia Ple Municipal desembre 2017