Obert el procés de selecció per cobrir vacants de monitors de museus

1820
L'Enrajolada
L'Enrajolada

El Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) convoca un procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball per cobrir vacants sobrevingudes, absències o substitucions de monitors de museus, en règim laboral temporal, per a la prestació de serveis al PMSAPM.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits, com ara, disposar del títol de batxillerat, tècnic o tècnica superior corresponent a cicles formatius de grau superior, tècnic o tècnica especialista corresponent a FP2 o un altre d’equivalent o superior.

Les proves de selecció inclouran una prova de català (nivell C1), una prova de castellà (nivell C1) per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, una prova de coneixements d’acord amb la base setena de la convocatòria, així com una fase de concurs de mèrits i una entrevista personal.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant sol·licitud facilitada a l’Oficina d’atenció a l’usuari del PMSAPM Registre General de l’Ajuntament o en aquest enllaç.

Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les bases, acompanyada d’una declaració jurada de l’autenticitat de la documentació adjuntada (veure informació).

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, d’acord amb el següent:

-Des del dia 14 al 22 de desembre de 2017, ambdós inclosos, a l’Oficina d’atenció a l’usuari del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones  de Martorell, a la Plaça de la Vila núm. 27 de Martorell.

-Des del dia 27 al 28 de desembre de 2017, ambdós inclosos al Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Martorell, al Carrer mur 61, 4a planta.