L’Ajuntament de Martorell posa en marxa la campanya de subvenció de llibres de text

2632
Subvenció llibres de text
Subvenció llibres de text

La Regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Martorell ha posat en marxa la campanya de subvenció de llibres de text per als estudiants matriculats a escoles públiques o concertades, instituts o centres d’educació especial. Destina 45.000 euros a aquest ajut directe a les famílies i se’n farà càrrec del 30% de la factura dels llibres de text o material substitutiu.

Aquesta campanya s’adreça a totes les famílies empadronades a Martorell amb infants de 3 a 15 anys, que vagin a escoles públiques o concertades, instituts o centres d’educació especial. L’Ajuntament pagarà el 30% de la factura de llibres de text o material substitutiu de llibres de text, amb un màxim de 20 euros per Educació Infantil, 25 euros per Educació Primària i 30 euros per Educació Secundària Obligatòria”, ha dit.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Qui hi pot accedir?

Les dotacions econòmiques que es concedeixen sota aquesta convocatòria es destinen a les famílies empadronades a Martorell que tinguin fills matriculats a centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics, en algun curs des de segon cicle d’Educació Infantil fins al darrer curs d’ESO. Per accedir a aquesta subvenció les famílies no han d’estar en deute en cap pagament amb l’Ajuntament o el Patronat.

Els pares i mares que s’hi vulguin acollir hauran d’omplir el full de sol·licitud que trobaran a les oficines d’atenció del Patronat i als centres educatius. Haurà d’anar acompanyat de la factura original del cost total dels llibres de text o original i fotocòpia, si no es vol lliurar la factura original, i del número de compte bancari. En un període d’entre tres o quatre mesos es farà efectiu el pagament a les famílies.

Entrega de la sol·licitud

La sol·licitud per a la subvenció de llibres de text s’haurà de lliurar a les oficines d’atenció a l’usuari del Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones de Martorell, (PMSAPM), Complex Educatiu, Complex Esportiu La Vila, Centre Integral d’Esport i Salut (CIES) i Pavelló Esportiu Municipal, de dilluns a dijous, de 9.30 a 13.00h i de 16.30 a 19.15h, i divendres de 9.30 a 13.00h.

El període de presentació del full de sol·licitud de la campanya de subvenció de llibres de text serà fins el 19 de maig de 2017 i no s’acceptaran sol·licituds fora de termini.

Sol·licitud ajut llibres de text