L’Ajuntament fa públic el nou cartipàs municipal i les retribucions 2015-2019

724

El govern municipal ha anunciat el cartipàs municipal per a la legislatura 2015-2019. Destaquen tres grans àrees, coordinades per un regidor cadascuna, i en les quals s’integren els diferents departaments i serveis municipals. Pel que fa a les retribucions, el cost de la partida total del govern municipal té un descens d’un 11,3% respecte a la legislatura anterior, mentre que el cost de la partida total de la corporació municipal és un 6,8% inferior a la legislatura anterior.

El cartipàs municipal

Aquestes tres grans àrees són: Econòmica, d’Organització i Règim Interior, a càrrec de Josep Casasayas i Puig; Territori i Sostenibilitat, a càrrec d’Adolf Bargués i Astúrias i Serveis a les Persones, per Núria Canal i Pubill.

Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior

Regidor d’Hisenda i Seguretat Ciutadana: Josep Casasayas i Puig.

Regidoria de Promoció Econòmica, Noves Tecnologies, Comerç, Turisme i Règim Interior: Lluís Amat i Ferrer.

Àrea de Territori i Sostenibilitat

Regidoria de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge: Adolf Bargués i Astúrias.

Regidoria de Serveis Urbans, Via Pública, Mobilitat i Afers Interdepartamentals: Lluís Esteve i Balagué.

Àrea de Serveis a les Persones

Regidoria de coordinació de l’Àrea de Serveis a les Persones: Núria Canal i Pubill.

Regidoria de Benestar Social i Joventut: Cristina Dalmau i Cerdà.

Regidoria de Cultura, Museus i Patrimoni: Sergi Corral i Barón.

Regidoria d’Esports: Belén Leiva i Herrera.

Regidoria d’Ensenyament, Gent gran i Salut: Mercè Morera i Santafé.

Regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació: Míriam Riera i Creus.

Proposta d’aprovació de les retribucions de la corporació

El govern municipal presentarà, el proper dilluns 22 de juny, en una sessió plenària extraordinària la proposta d’aprovació de les retribucions per dedicació parcial, i de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes de la Corporació.

L’alcalde i el primer tinent d’alcalde tindran una retribució de 21.700 euros bruts anuals cadascú. Els regidors de govern, amb delegació, tindran una retribució de 14.500 euros bruts anuals. El cost de la partida del govern municipal es redueix un 11,3% respecte a la legislatura anterior.

D’altra banda, els regidors de l’oposició, sense responsabilitats de gestió municipal, rebran una compensació econòmica per assistència a sessions que anirà des de 7.000 a 12.000 euros bruts anuals.

Pel que fa al cost de la partida total de la corporació municipal per a la legislatura 2015-2019 és un 6,8% inferior respecte a la legislatura anterior.