Les cooperatives escolars preparades per vendre els seus productes a la Fira de Primavera

1679
Cultura Emprenedora a l'Escola
Cultura Emprenedora a l'Escola

Les cooperatives de les escoles José Echegaray, Mercè Rodoreda i Lola Anglada, participants en el projecte ‘Cultura Emprenedora a l’Escola’, vendran els seus productes artesanals divendres 28 d’abril a la rambla de les Bòbiles, de 9.00 a 14.00h, en el marc de la Fira de Primavera. Totes les cooperatives destinaran una part dels seus beneficis a causes solidàries.

Aquestes darreres setmanes, les cooperatives Manualishops i Talm (Escola José Echegaray), Rodokids, Rodocooper i 25 Mans Fem Art (Escola Mercè Rodoreda), Lola Factory i LolaKids (Escola Lola Anglada), han estat fent tasques de promoció de les seves cooperatives a Ràdio Martorell, on han enregistrat diverses falques publicitàries per convidar la gent a visitar les seves parades.

Cultura Emprenedora a l'Escola
Cultura Emprenedora a l’Escola

Durant el curs els alumnes han treballat tot el procés de constitució d’una cooperativa: denominació, estatuts, capital a aportar per cadascun dels socis, organització, gestió, tancament, elecció del producte, disseny imatge corporativa, difusió i comunicació, creació de falca de ràdio, finançament, la producció, la venda final en una fira local i l’aportació de part dels beneficis a projectes d’interès social.

Gràcies a aquest projecte els alumnes han incorporat a la seva formació aspectes clau per al seu futur com és la iniciativa personal (esperit emprenedor), la creativitat, aprendre a aprendre, el treball en grup, el lideratge, el tractament de la informació i competència digital, la concreció d’objectius, la presa de decisions i assumpció de risc, coneixement i la interacció amb el món físic, la planificació i el desenvolupament o l’avaluació.

El projecte ‘Cultura Emprenedora a l’Escola’ s’ha integrat dins les hores lectives escolars i el treball curricular s’adapta als continguts de l’empresa, de forma que les matemàtiques, la llengua o la plàstica han servit per aprendre totes les qüestions relacionades amb l’emprenedoria.

Falques publicitàries de les cooperatives

Lola Factory, cooperativa Lola Anglada
Lola Kids, cooperativa Lola Anglada
25 Mans Fem Art, cooperativa Mercè Rodoreda
Rodocooper, cooperativa Mercè Rodoreda
Rodokids, cooperativa Mercè Rodoreda
Manualishop, cooperativa José Echegaray
Talm, cooperativa José Echegaray