(Foto: Creative Commons)

Canvis en la factura del subministre elèctric a partir de l’1 de juny per a tots els clients domèstics i els petits negocis amb una potència contractada inferior als 15 kiloWatts per hora (Kw/h). Una nova llei del govern espanyol determina variacions en la tarifa segons la franja horària i la potència contractada. El consumidor podrà estalviar si adapta els hàbits de consum a determinades franges horàries.

La nova tarifa, anomenada 2.0TD, estableix tres períodes de consum. “Entre setmana, el període vall permetrà que la factura sigui molt barata, i implica l’ús dels electrodomèstics entre les 00.00 i les 07.00h. També hi haurà un període pla de 08.00 a 09.00, de 14.00 a 18.00h i de 22.00 a 00.00h. Finalment, un període punta de 10.00 a 14.00h i de 18.00 a 22.00h, en el que consumir electricitat gairebé podria doblar el preu. Els caps de setmana i festius nacionals, totes les hores són tarifes vall”, aclareix el tècnic de Consum de l’Ajuntament de Martorell, Ferran Riera.

Ferran Riera, tècnic de Consum de l'Ajuntament de Martorell

“El govern vol que el consumidor adeqüi el seu consum sobretot a les hores vall o a les pla, és a dir, que posi en marxa rentadores, assecadores i rentavaixelles els caps de setmana o en les hores vall”, comenta Riera. Així mateix, els clients que fins ara tenien tarifes discriminatòries amb diversos trams segons marcava la seva companyia, ara en tindran unes altres segons les que imposa el govern”.

Ferran Riera, tècnic de Consum de l'Ajuntament de Martorell

Segons els horaris de consum i de la potència, els clients podran estalviar en la factura. “Alguns experts apunten que l’estalvi podria ser de cinc euros mensuals i d’uns 60 anuals, mentre d’altres consideren que la disminució seria d’uns dos o tres mensuals”, diu el tècnic de Consum.

L’estalvi també es derivarà de la potència contractada, amb l’establiment de dos períodes: el vall (de 00.00 a 08.00h) i el punta (de 08.00 a 00.00h). El client podrà fer fins a dos canvis de potència en els 12 mesos següents a l’1 de juny per adaptar-se als nous períodes horaris sense cap cost.

Els consumidors també notaran canvis en la composició de la factura. “El govern intenta que siguin més clares i més factibles de veure. S’incorporarà un codi QR per fer la comparativa entre la tarifa de la companyia que cadascú té contractada i les altres”. Riera opina que “fins ara, s’emetien factures força inintel·ligibles. L’objectiu final és que el client entengui la factura que està pagant”.

Ferran Riera, tècnic de Consum de l'Ajuntament de Martorell

Amb aquests canvis, “el govern prepara el terreny per a que els clients reparteixin els consums elèctrics al llarg del dia i que no els concentrin en unes hores determinades, i en previsió de l’arribada o la generalització de l’electrificació dels vehicles”.

Ferran Riera, tècnic de Consum de l'Ajuntament de Martorell

Per més informació, es pot contactar amb l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), al telèfon 93 775 37 52 o al correu omic@martorell.cat.

Nou model de la factura elèctrica a partir de l’1 de juny