Les obres de la plaça Santa Maria són a punt d’acabar i les del Pla estaran enllestides a l’agost

2136
Plaça de Santa Maria
Plaça de Santa Maria

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha visitat recentment amb tècnics de l’Ajuntament les obres en marxa als barris del Pla i de Can Cases i hi ha pogut comprovar de primera mà que els treballs segueixen el curs previst. Al Pla hi falten encara dos mesos de feina però s’hauran enllestit abans de la Festa Major, mentre que la plaça Santa Maria estarà acabada a primers de juny.

A la plaça de Santa Maria de Can Cases s’hi ha intervingut d’una manera integral per millorar-hi allò malmès i posar-hi elements nous i necessaris, segons els tècnics de l’Ajuntament i els propis veïns, amb els quals s’acorden, com és habitual, les millores a fer.

Concretament s’hi ha anivellat el paviment aixecat per les arrels dels arbres existents; s’hi ha col·locat paviment drenant als escossells dels arbres; s’hi ha ampliat i renovat el parc infantil; s’hi ha reubicat la font; s’hi ha ampliat la zona verda, col·locant jardineres i parterres als laterals de la plaça i s’hi han instal·lat pals que, arribat el cas, poden sostenir veles protectores del sol en dies de festa o altres activitats.

Falta només aplicar el tint al paviment de formigó i pintar la zona perimetral, tasques que estaran enllestides a primers juny.

“Estem contents del resultat, la plaça de Santa Maria és el centre neuràlgic del barri de Can Cases i es mereixia aquestes millores: guanyem espai per als més menuts i zona verda i, en general, més amplitud i comoditat en una plaça molt singular”, ha declarat l’alcalde Fonollosa.

La plaça de Santa Maria és el centre neuràlgic del barri de Can Cases i es mereixia aquestes millores

Reformes al barri del Pla

Al barri del Pla s’hi està actuant també de manera integral, en places i carrers, amb l’objectiu habitual de l’equip de govern, d’adaptar la via pública a les necessitats dels seus veïns. Concretament s’hi estan ampliant les voreres, adaptant-les a un recorregut accessible, i s’hi està renovant l’arbrat, l’enllumenat i la senyalització vial.

En aquest cas, segons el tècnics de l’Ajuntament, la tercera fase de les obres haurà arribat a terme abans de la Festa Major d’agost.