Les persones amb discapacitat exigeixen una educació inclusiva i de qualitat

526

Ahir diumenge, 3 de desembre, se celebrava el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i l’Ajuntament de Martorell s’hi va sumar vestint el pont d’Anoia de color taronja. Avui, a les 12.00h, davant del Mercat Municipal Les Bòbiles, les persones del Centre Ocupacional de Can Serra i del Centre Especial de Treball Can Cases han llegit el manifest sota el lema ‘Educació inclusiva ja! Lluitem per un ensenyament de qualitat, sense discriminació i en igualtat d’oportunitats’.

A través del manifest, han fet palès que “cada infant i jove té dret a l’educació i l’aprenentatge basant-se en la igualtat d’oportunitats”. Tanmateix, a dia d’avui “a Catalunya encara no tenim un sistema educatiu inclusiu que garanteixi el dret a una escola per a tothom amb criteris d’equitat i eficiència, així com determina l’article 24 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides”.

En aquest sentit, asseguren que “l’accés a les aules i escoles ordinàries té un impacte positiu sobre el desenvolupament acadèmic, social i emocional de l’alumnat amb necessitats educatives especials”. Però malauradament, avui dia, l’escolarització de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament en centres ordinaris no és per si mateixa una garantia de rebre una educació inclusiva, ja que aquests centres, i el sistema educatiu en general, encara no els donen una resposta adequada.

Lectura manifest Dia Internacional Persones amb Discapacitat

D’altra banda, reconeixen que “els Centres d’Educació Especial (CEE), que encara avui acullen a més de 8.000 infants i joves al nostre territori, tenen un rol fonamental en l’atenció de qualitat a l’alumnat amb més necessitats de suport”. “Sense la seva expertesa i el seu coneixement no es pot construir una escola per a tothom, que sigui realment inclusiva”.

Finalment, “l’educació postobligatòria tampoc satisfà les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials. Es tracta d’una etapa que té molt marge de millora, asseveren, i que requereix d’una major diversificació i ajust dels itineraris formatius oferts”.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha incidit que “hem de fer un món inclusiu, on no hi hagi diferències en funció de l’especial particularitat de cadascú. Hem de treballar junts per aconseguir la igualtat de drets per a tothom. A Martorell treballem per a això, però encara ens queda recorregut de millora, per tant, hem d’aixecar la veu ben forta cada dia, no només el 3 de desembre, per tenir una societat més inclusiva i més justa”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

La regidora de Benestar Social i Comunicació, Cristina Dalmau, ha dit que “els recursos són importants, però molt més ho és la filosofia que s’hi posa: si tots pensem en inclusiu, acabarem aconseguint l’escola inclusiva. Esperem que actes com el d’avui ens portin a aconseguir aquest anhel que tenim tots plegats, la inclusió de totes les persones”.

Cristina Dalmau, regidora Benestar Social

Les persones amb discapacitat exigeixen garantir que qualsevol infant o jove amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament tingui accés a un ensenyament digne i de qualitat en el marc d’un sistema d’educació inclusiu. Culminar el desplegament del Decret 150/2017 d’Educació Inclusiva amb totes les garanties i recursos. Concretar el paper de les escoles d’educació especial, que són indispensables en l’assessorament i suport a les escoles ordinàries (com a CEEPSIR).

A més, demanen establir un full de ruta que planifiqui de forma clara l’evolució del nou model educatiu. Revisar les ràtios d’alumnat i professorat de tots els centres educatius, tant ordinaris com d’educació especial. I augmentar el finançament i facilitar l’accés a una educació postobligatòria adaptada a les necessitats d’aquest alumnat.