Ple Municipal ordinari del mes de setembre, aquest proper dilluns

2459
Ple Estraordinari d'aprovació del Cartipàs Municipal 2023-27

El proper dilluns, l’Ajuntament de Martorell celebrarà el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de setembre de 2023. La sessió tindrà lloc, com és habitual, a la sala de plens de la Casa de la Vila, a partir de les 20.00h. Ràdio Martorell la retransmetrà en directe i es podrà seguir al 91.2 FM i en streaming.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (31-07-
23).

2. Proposta d’aprovació del Pla Local d’Infància i Adolescència de Martorell per al període 2023-2030 (exp.5641/2023).

3. Proposta de declaració de la incompatibilitat de la Sra. Elisabeth Plaza Tel per a l’exercici de dos càrrecs públics. (exp. 6652/2023).

4. Proposta de concessió de bonificació de l’ICIO en relació a la llicència urbanística d’obres expedient núm. 105/23-omc. (exp. 6700/2023).

5. Proposta de concessió de bonificació de l’ICIO en relació a la llicència urbanística d’obres expedient núm. 96/23-omc. (exp. 6706/2023).

6. Proposta de concessió de bonificació de l’ICIO en relació a la comunicació urbanística d’obres expedient núm. 197/23- omc. (exp. 6752/2023).

7. Proposta de concessió de bonificació de l’ICIO en relació a la comunicació urbanística d’obres expedient núm. 167/23-omc. (exp. 6763/2023).

8. Proposta de concessió de bonificació de l’ICIO en relació a la comunicació urbanística d’obres expedient núm. 166/23-omc. (exp. 6770/2023).

B) Activitat de control

9. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades dels mesos de juliol i agost de 2023.

10.Dació de compte de les actes de les sessions del mes de juliol de la Junta de Govern Local.

11.Interpel·lacions.

12.Preguntes.

13.Precs.