Presentat el Pla Local de Prevenció de Residus i el nou servei de neteja de Martorell

1344
Presentació del Pla Local de Prevenció de Residus i del Nou Servei de Neteja

Dins els actes de la Setmana Europa de la Prevenció de Residus, l’Ajuntament de Martorell ha presentat, aquest dimecres a la Sala Muxart del Centre Cultural, el nou Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) 2023-2030. Elaborat amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, el PLPR té com a objectiu reduir els residus que es generen a Martorell. També s’hi ha donat a conèixer el nou servei de neteja, que va entrar en vigor l’1 de novembre.

Hi han intervingut el regidor d’Agenda Urbana i Planificació Urbanística i Coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Albert Fernández; el regidor de Medi Ambient i Benestar Animal, Jordi Amat; la regidora de Serveis Urbans i Via Pública, Elisabeth Plaza; el coordinador General de l’Ajuntament de Martorell, Rodrigo Alaminos; Tània Grima en representació de l’Equip redactor Ecostudi; Cristina Requena, directora tècnica de Romero Polo UTE Servei Neteja; Alex Ferrer, gerent Catalunya Serveis Urbans i Medi Ambient Acciona, i Josep Maria Tost, consultor en economia circular.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Amat, ha explicat que el PLPR vol “fer front als reptes del municipi, com la reducció de residus amb horitzó 2030. Es pretén establir estratègies municipals de prevenció i preparació de la reutilització dels residus per avançar en un ús més eficient i racional dels recursos i impulsar l’economia circular. Alhora, es busca fomentar la reducció de les deixalles involucrant-hi la ciutadania, les entitats, les empreses, comerços i l’administració. Una eina per fomentar els hàbits de consum més responsables i sostenibles”.

Jordi Amat, regidor de Medi Ambient

Tània Grima, representant de l’Equip redactor Ecostudi, ha detallat que “la generació de residus a Martorell està a l’alça des del 2012 i el 46% en pes dels residus municipals generats el 2021 a Martorell es van gestionar com a resta. A nivell català parlem d’un 54-55% en pes (un 31% després de gestió arriba a abocador i un 19% s’incinera)”.

Segons estudis territorials, per la dinàmica del municipi de Martorell (urbà amb el sector serveis com a motor principal i una activitat industrial destacada en segon lloc), els residus encara es poden separar millor, en especial l’orgànica i en menor mesura les altres fraccions de recollida reciclables.

La recollida selectiva “tendeix a cert estancament amb els anys, entorn al 53-54 %. I això es tradueix en què, a la pràctica, la recollida selectiva no està millorant de manera proporcional a la generació”. Tot i això, “Martorell té una mitjana de residus per habitant inferior a altres valors que poden esdevenir de referència (com el valor comarcal o el valor català)”.

Martorell per a 2023-2030

El PLPR “és un guió de ruta per als propers anys per decidir on destinar els recursos per prevenir els residus municipals. Cap on han d’anar aquests esforços i com es poden materialitzar aquestes actuacions de prevenció”, ha indicat Tania Grima.

Per a elaborar-lo, s’han considerat aspectes socials, econòmics i mediambientals. Així, “s’espera que amb la posada en marxa del PLPR el 2030 la generació per càpita passi d’1,17 a 1,12 kg/hab/any (mitjana). Atès l’increment de població, Martorell produiria 15 t de RM/any més que el 2021, però, en comparació a una situació d’inacció, es deixarien de generar 540 t de RM/any respecte un escenari d’inacció (a 2030)”.

“El Pla té cinc línies estratègiques de prevenció i 22 actuacions. Les dues estratègies més importants giren entorn a reduir el malbaratament d’aliments i a prevenir plàstics d’un sol ús. Es toquen diferents àmbits d’acció, sobretot serveis escolars per tema d’educació cap a la sostenibilitat, però també actuacions específiques als equipaments i serveis municipals, i també suport i assessorament a comerços o associacions que es vulguin implicar”, ha subratllat.

Tania Grima, representant de l'Equip redactor Ecostudi

Hi ha dues accions especialment importants per impulsar la reutilització: facilitació de l’autoreparació a través de tallers com el previst l’1 de desembre, i la difusió d’un catàleg de reparadors i botigues de segona mà. També l’habilitació d’un espai municipal per captar, reparar i donar o cedir temporalment eines o objectes en desús fruit de donacions.

Cal destacar les accions que fomenten una compra responsable. Es proposa involucrar els centres educatius perquè desenvolupin projectes pedagògics que abordin la prevenció de residus en el procés de compra i ho comuniquin a la ciutadania.

Així mateix, l’Ajuntament repartiria bosses de reixeta i carmanyoles reutilitzables per afavorir les compres residu zero en els comerços col·laboradors. Promocionaria els establiments que faciliten una compra responsable i assessorament per introduir bones pràctiques com la venta a granel, productes amb menys envasos, descomptes als clients que usin els seus propis envasos reutiltizables. I la creació d’una xarxa de comerços que fomentin l’economia circular amb un distintiu.

Amb les actuacions del PLPR, s’espera una reducció mínima del 4,61% en la generació per càpita mitjana el 2030 respecte les dades de 2021, assolint una reducció mitjana de 19,76 kg/hab/any. Així es passarà de l’1,17 kg/hab/dia de residus per càpita de 2021 a 1,12 kg/hab/dia el 2030. O, el que és el mateix, els habitants de mitjana generaran 409 kg/hab/any enlloc 429 kg/hab/any. Fent les accions del pla a Martorell, es deixarien de generar el 2030 un total de 561 tones anuals de residus municipals respecte el 2021.

Presentació del Pla Local de Prevenció de Residus i del Nou Servei de Neteja

En marxa el nou servei de neteja

L’acte també ha servit per presentar el nou servei de neteja de Martorell, que es va posar en funcionament l’1 de novembre. La regidora de Serveis Urbans i Via Pública, Elisabeth Plaza, ha remarcat que “veníem d’un servei deteriorat de feia molt anys i era el moment de fer aquest canvi amb més i millor maquinària, i més personal. Tindrem un barri nou, La Sínia, i això implica que hi haurà més bateries de contenidors. Hem fet una aposta molt gran perquè volem un poble net i endreçat. És un esforç que hem de fer entre tots, l’Ajuntament i els ciutadans”.

Elisabeth Plaza, regidora de Serveis Urbans i Via Pública

Alex Ferrer, gerent de Catalunya Serveis Urbans i Medi Ambient Acciona, ha indicat que el nou servei de neteja comptarà amb “més del 90% de la flota d’energia sostenible, una aposta municipal que disminuirà sensiblement la contaminació i un impacte directe en el benestar dels ciutadans de Martorell”.

També ha remarcat que el personal que hi treballava per a l’antic servei ha estat subrogat i que es marquen augmentar de forma progressiva la presència de dones a la plantilla, així com apostar per la formació continuada dels treballadors i treballadores en la pluralitat de tasques.

Alex Ferrer, gerent de Catalunya Serveis Urbans i Medi Ambient Acciona

“Es millorarà la recollida comercial porta a porta de cartró, que passarà de tres a cinc dies per setmana. La recollida de mobles a domicili passarà de dos dies a tres per setmana. I cada dia es farà la recollida de totes les fraccions de residus als contenidors soterrats”. A més, “farem una auditoria per saber en quin estat estan els contenidors, si necessiten reparació o manteniment específic”.

Cristina Requena, directora tècnica de Romero Polo UTE Servei Neteja, ha comentat que “el 90% de la maquinària de neteja viària és elèctrica, ara era molt manual, i serà més mecànica per tenir un major rendiment. Farem una combinació de serveis que permeti optimitzar la neteja de la ciutat. També incrementarem la presència i neteja a les tardes per cobrir el 100% de les zones, i farem una neteja més intensiva, de matí i de tarda, els caps de setmana”.

Cristina Requena, directora tècnica de Romero Polo UTE Servei Neteja

La base del nou servei de neteja està a les instal·lacions de la Brigada Municipal, al polígon industrial de Can Bros, la qual cosa permetrà reduir costos, centralitzar serveis i fer-los més eficients.