Recta final de les obres de millora de subministraments i asfaltat al Polígon La Torre

1166
Obres Polígon La Torre
Obres Polígon La Torre

Aquesta setmana finalitza la segona  fase de les obres de rehabilitació que s’han dut a terme al Polígon Industrial La Torre iniciades al mes de març. Les actuacions han consistit en el reforç del sistema de sanejament per minimitzar les afectacions per acumulació de pluges, la renovació de les xarxes de subministraments i la millora de l’asfaltat, i formen part de les actuacions de millora dels polígons d’activitat econòmica del municipi.

Anteriorment, l’any 2019 ja es va dur a terme al polígon la Torre, Can Cases-Can Sunyol i Solvay, una primera actuació en el marc del Pla de Modernització de Polígons, engegat per la Diputació de Barcelona on es va obtenir una subvenció per millorar els accessos viaris, les instal·lacions d’enllumenat  i es van instal·lar diversos punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

Aquesta segona fase de modernització dels serveis del Polígon La Torre, s’emmarca en les actuacions cofinançades pel Pla Unic d’obres i serveis (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, i actua sobre els carrers Indústria, Vapor i Electricitat. Aquestes obres han consistit, d’una banda, en la reurbanització dels carrers i voreres, tot creant 1.500 metres quadrats de vorera nova, i en l’asfaltat i pintat de 4.100 metres quadrats de calçada.

D’altra banda s’ha millorat i renovat la xarxa d’abastament d’aigua; s’ha ampliat la capacitat hidràulica de la xarxa de sanejament -amb un nou col·lector per a aigües pluvials i s’ha instal·lat una nova xarxa de telecomunicacions.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, detalla les intervencions i apunta que una d’elles ha pal·liat una problemàtica existent a la part baixa del polígon “que es troba en una cota inferior al torrent de Llops i, quan aquest anava ple, sobresortia l’aigua i entrava a les naus”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Com ja va succeir amb la primera fase del projecte, l’Ajuntament de Martorell ha obtingut cofinançament d’altres administracions, en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, a través del PUOSC, destaca Fonollosa.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

L’alcalde destaca el compromís municipal “amb la millora de tots els barris i carrers del poble, reforçant el vincle entre el nucli urbà i les àrees industrials, apostant per la mobilitat sostenible i la qualitat de l’espai urbà”. Pel consistori, la millora de la urbanització de l’espai públic i la modernització de les infraestructures i els serveis són elements clau de competitivitat de les empreses del municipi.

Actuacions als polígons des de fa tres anys

Els polígons d’activitat econòmica constitueixen una peça clau del teixit productiu de Martorell. El nostre municipi sempre ha tingut un valor estratègic en ser un important nus de connexió d’eixos de comunicació viaris i ferroviaris entre grans centres econòmics. Això ha afavorit que al nostre terme municipal s’ubiquin polígons industrials que ens han convertit en una de les majors zones de generació d’activitat econòmica a Catalunya.

Amb l’objectiu d’impulsar la prosperitat i la competitivitat econòmica del municipi, el 2019 es va iniciar el pla de modernització de polígons.

La primera fase del Pla de Modernització de Polígons va finalitzar l’octubre de 2020 amb l’execució de les obres de millora d’accessibilitat als polígons La Torre, el Complex Industrial Solvay i el Polígon Industrial Can Cases, que van consistir en la reordenació dels vials; la creació de rotondes d’accés i de noves places d’aparcaments i passos de vianants; una nova senyalització viària i la renovació de les xarxes de serveis. També es van col·locar tubs per al futur desplegament de la fibra òptica i es van reurbanitzar diversos trams i cruïlles del carrer de Montserrat.

A més, es va renovar l’enllumenat públic -en compliment del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)- substituint 190 llumeneres de vapor de sodi per unes de tecnologia LED, de major eficiència energètica, menor consum i una vida útil més llarga. A cada polígon es va instal·lar un punt doble de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics.

L’Ajuntament de Martorell continua amb el compromís de la millora de tots els barris i carrers del poble, reforçant el vincle entre el nucli urbà i les àrees industrials, apostant per la mobilitat sostenible i la qualitat de l’espai urbà.

En aquest sentit, cal destacar que en breu s’iniciaran les obres de construcció d’un nou enllaç del polígon Can Cases-Can Sunyol amb la carreta N-II i es generarà una nova via ciclista de connexió del polígons industrials amb el nucli urbà. Aquestes actuacions estaran cofinançades amb els fons Next Generation dins del “Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. La millora de la urbanització de l’espai públic i la modernització de les infraestructures i els serveis són elements clau de competitivitat de les empreses del nostre municipi.