Renovat el conveni amb el CDIAP, que seguirà atenent infants a Martorell el 2022

434
CDIAP Martorell

Martorell prorroga, un any més, el servei del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) situat al carrer de Josep Tarradellas número 3, al barri de Torrent de Llops. L’equipament continuarà prestant, fins al 31 de desembre de 2022, atenció i assessorament a famílies amb infants de 0 a 3 anys de la nostra població i de tot el Baix Llobregat Nord.

Aquesta pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament d’Afers Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell es va aprovar al Ple Municipal del passat dilluns. Ho farà amb les mateixes condicions que les actuals, amb un servei total anual de 17.544 hores, i amb un import màxim destinat al desenvolupament del servei de 598.000 euros.

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social, Gent Gran i Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Martorell, destacava durant el Ple que “el CDIAP fa una tasca magnífica de detectar situacions en nens i nenes menors de 4 anys i amb uns resultats fantàstics, que si s’atenen de manera precoç acostumen a no tenir després tanta repercussió en el seu desenvolupament i aprenentatge”.

Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social de l'Ajuntament

El CDIAP és un centre que ofereix un servei gratuït a infants amb diversos graus de dificultats en el seu desenvolupament, sigui perquè presenten malformacions evidents, defectes congènits, lesions cerebrals de qualsevol origen i d’altres anomalies, perquè no arriben a un desenvolupament adequat a la seva edat, o finalment perquè viuen en un medi familiar i social que precisa d’ajuda.

L’equip de professionals -fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, neuropediatres i administratius- diagnostica la problemàtica, informa, orienta i dona suport a les famílies, fa treball individualitzat i el seguiment de cada cas, entre d’altres funcions. El seu telèfon de contacte és el 93 775 11 41.