SEAT es compromet a augmentar el nombre de dones en càrrecs directius els propers 4 anys

2403
Acte 'Més dones, millors empreses'
Acte 'Més dones, millors empreses'

L’empresa automobilística SEAT s’ha adherit al programa del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ‘Més dones, millors empreses’, una iniciativa que busca el compromís de les companyies per incrementar la presència de dones en llocs de responsabilitat i promoure la participació equilibrada de dones i homes en llocs directius. Amb la signatura del conveni, SEAT es compromet a augmentar el nombre de dones en càrrecs directius durant la seva vigència, els propers 4 anys.

A més, l’adhesió a la iniciativa implica per a l’empresa l’establiment d’una sèrie de mesures per promoure la igualtat. Per exemple, SEAT implantarà, entre d’altres, mesures que suposin una flexibilització del temps de treball per facilitar la conciliació tant a homes com a dones, fomentant el gaudi d’aquestes per part dels homes. Així mateix, la companyia promourà la participació equilibrada d’homes i dones en els processos de promoció professional, respectant la igualtat i presència del col·lectiu menys representat, sempre que la valoració professional sigui similar.

La companyia, que compta amb un Pla d’Igualtat des de 2012, ha aprovat recentment el programa ‘Women in Management’, dirigit a dones amb potencial directiu. Inclou mesures com mentoring intern entre dones, un pla post maternitat-paternitat i la creació de fòrums de networking de dones, entre d’altres.

SEAT va participar aquest dilluns en un acte a Madrid en què una trentena de companyies es van adherir a aquest programa, que ja compta amb el suport de gairebé 150 organitzacions. La iniciativa té per objectiu aconseguir el compromís de les empreses perquè fomentin l’adopció de mesures que incrementin la presència de dones en llocs predirectius, directius, comitès de direcció i consells d’administració.