L’Ajuntament habilita un servei de bus gratuït per als alumnes dels instituts públics que fan Selectivitat

877

L’Ajuntament subvenciona enguany el 100% del transport als alumnes dels instituts públics de Martorell per anar a fer les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a Barcelona. Els estudiants de l’Institut Joan Oró i de l’Institut Pompeu Fabra tindran a disposició dos autobusos que sortiran a les 06.30h des de la porta dels seus centres educatius i arribaran a les 8.00h a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est-EEBE Campus Diagonal Besòs, Edifici A (carrer Eduard Maristany, 16). La tornada serà a les 14.00h des de Barcelona i l’arribada a Martorell a les 14.45h.

Les PAU d’enguany tornen al format previ a la situació de pandèmia provocada per la COVID-19 i es faran al llarg de tres dies, el 14, 15 i 16 de juny. Segons les instruccions de les autoritats sanitàries, l’ús de la mascareta no té caràcter obligatori però atès que durant les proves s’està en espais tancats amb concentració de persones, se’n recomana l’ús mentre duri la prova, tant dins de l’aula com en l’accés a aquesta i passadissos.

En l’àmbit acadèmic, es mantindran les adaptacions adoptades en la convocatòria de 2020 que flexibilitzen l’optativitat en la tria de les preguntes per part de l’alumne. Els centres i els estudiants tenen detallada la informació sobre la flexibilització en cada assignatura a Canal Universitats.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per pujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història) i una matèria a escollir entre les matèries comunes d’opció del batxillerat. Així, els estudiants poden escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials.

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.

En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. La ponderació es realitza en funció de les matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar i perquè una matèria sigui ponderada ha d’haver estat qualificada amb una nota igual o superior a 5 punts.

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys. D’altra banda, en el procés de preinscripció universitària –que determina l’accés als estudis universitaris escollits– l’assignatura de modalitat examinada a la fase general també es tindrà en compte en la ponderació de la fase específica. Per tant, els estudiants poden examinar-se de fins a tres assignatures a la fase específica, però tindran fins a quatre notes per a ponderar, de les quals s’escolliran les dues millors qualificacions.

Consultes

Els estudiants matriculats a les proves troben a Canal Universitats tota la informació relativa a la PAU i als exàmens de les diferents matèries, que juntament amb els corresponents criteris de correcció, s’aniran publicant un cop finalitzada cada prova.

Pel que fa al resultat de les proves, es podrà consultar a partir del 29 de juny al Portal d’Accés a la Universitat. En el moment de la consulta dels resultats podran descarregar-se el document personal acreditatiu de les seves qualificacions dotat amb un codi segur de verificació.

D’altra banda, en el següent enllaç podeu trobar informació sobre el calendari i l’horari de les proves.