Sostre Cívic obre l’adjudicació d’habitatges en règim cooperatiu d’un edifici adquirit a Martorell

1866
Xerrada informativa de Sostre Cívic
Xerrada informativa de Sostre Cívic

L’entitat Sostre Cívic va celebrar dimecres al Centre Cultural una xerrada per informar la ciutadania de l’inici del procés d’adjudicació dels habitatges d’un edifici adquirit recentment a La Vila. A la trobada es va informar dels requisits per viure en algun d’aquests espais, en règim d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Dissabte engegaran les visites entre les persones interessades i que s’amotllin als requisits.

Sostre Cívic impulsa des de 2004 un model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, sense ànim de lucre, que es basa en un sistema de socis i que promou que les persones residents, en complir uns requisits bàsics, siguin les propietàries de l’habitatge de manera indefinida al llarg de la seva vida. David Guardia, membre de Sostre Cívic, n’explica el funcionament.

David Guàrdia, membre de Sostre Cívic

L’entitat va adquirir un immoble a Martorell el passat mes de març, pel dret de tanteig prèviament a la venda acordada a un fons d’inversió. Es tracta d’un edifici del carrer de Sant Antoni, que té 11 habitatges amb una superfície mitjana de 48m2. Els pisos tindran la qualificació de protecció oficial o HPO, i es destinaran a persones sòcies de la cooperativa que tinguin uns ingressos no superiors a 3,5 de l’IRSC.

Xerrada informativa de Sostre Cívic. David Guàrdia
Xerrada informativa de Sostre Cívic. David Guàrdia

Els darrers mesos, l’entitat l’ha rehabilitat per a aquelles persones que en compleixin els requisits i ara engega el procés d’adjudicació. “S’hi poden presentar tant persones a títol individual com grups de persones o col·lectius”, exposa Guàrdia, en un termini que es preveu que finalitzi al gener i que faci possible adjudicar els habitatges al març.

David Guàrdia, membre de Sostre Cívic

Els requisits per optar a un d’aquests habitatges se cenyeixen “als criteris per accedir a un habitatge de protecció oficial: o no tenir cap habitatge o tenir-ne un amb valor catastral inferior al de l’habitatge al que s’opta, uns ingressos anuals màxims i complir els criteris d’ingrés”, detalla David Guàrdia. Ell mateix deixa clar que aquest sistema cooperatiu “no és exclusiu per a casos d’emergència habitacional, ni molt menys, perquè les persones sòcies de la cooperativa pagaran l’equivalent al finançament del projecte”.

David Guàrdia, membre de Sostre Cívic

Actualment, Sostre Cívic es desplega arreu de Catalunya: “amb 8 projectes, majoritàriament d’obra nova. Posem en pràctica un model que va més enllà del lloguer o la compra, i que a Copenhague ja suposa el 30%, a Suïssa el 6% i a l’Uruguai el 5%”.

David Guàrdia, membre de Sostre Cívic
Xerrada informativa de Sostre Cívic
Xerrada informativa de Sostre Cívic