Comencen els treballs preparatoris del nou barri de La Sínia

1673
La Sínia
La Sínia

A començaments del mes de maig han començat els treballs preparatoris del nou barri de La Sínia de Martorell. S’ha iniciat ja el moviment de terres per anivellar el terreny i adequar-lo per facilitar a continuació l’execució de les obres d’urbanització i la construcció del nou barri, situat entre Torrent de Llops, Les Bòbiles i Can Cases.

L’inici d’aquestes tasques preliminars culmina un llarg procés administratiu. El febrer passat, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Martorell va aprovar el projecte d’urbanització del sector residencial La Sínia de Martorell, promogut per la Junta de Compensació del Pla Parcial d’Ordenació del Sector Residencial La Sínia de Martorell, últim tràmit preceptiu per iniciar les obres del nou barri.

El barri de La Sínia ha de donar resposta a les necessitats d’habitatge assequible per als veïns de Martorell, en especial dels joves, per garantir l’accés a l’habitatge i facilitar l’arrelament de les famílies. A la Sínia s’hi construiran 1.100 habitatges, un gran Parc Central, un nou eix comercial, una zona d’oficines i serveis, places i zones per a vianants amb jocs infantils i una àrea d’equipaments públics per dotar dels serveis necessaris el barri.

L’Ajuntament de Martorell hi promourà 330 pisos de protecció oficial i des de l’1 de febrer, les persones interessades en un dels habitatges amb protecció oficial disposen d’un servei d’informació i registre anomenat Espai La Sínia. L’oficina està situada a la planta baixa de l’edifici de l’Ajuntament, a la plaça de la Vila, i atén els ciutadans, mitjançant cita prèvia, de dilluns a dijous, de 10.00 a 18.00h, i divendres, de 10.00 a 14.00h. Un cop inscrits, els sol·licitants que compleixin els requisits, podran participar als processos d’adjudicació dels pisos.La Sínia