El Ple Municipal ordinari de febrer se celebra aquest dilluns

750
Ple Municipal gener 2024

L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns, 19 de febrer, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens, a partir de les 20.00h, i la podran seguir en directe a Ràdio Martorell a través del dial 91.2 FM i a l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part Resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (22-01-24).

2. Proposta d’aprovació de l’Inventari dels Béns i els Drets que integren el Patrimoni Municipal de Sòl i d’Habitatge, així com del balanç de situació d’aquest patrimoni, a data 31 de desembre de 2023 (EXP. 1037/2024).

3. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per donar suport a la pagesia.

B) Activitat de control

4. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes de gener de 2024.

5. Dació de compte de les actes de la Junta de Govern Local de les sessions del mes de gener de 2024.

6. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2020, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2024, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (EXP. 3002/2023).

7. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2023, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 4t trimestre de 2023 (EXP. 3088/2023).

8. Interpel·lacions

9. Preguntes

10. Precs