El projecte d’intervenció integral del barri de la Vila conclou amb una inversió de 12’5 milions d’euros en deu anys

1076
Balanç Pla de Barris amb el secretari d'Habitatge de la Generalitat

El projecte d’intervenció integral del barri de la Vila de Martorell ha finalitzat després d’haver dut a terme actuacions per valor de 12’5 milions d’euros en els darrers deu anys. Iniciat l’any 2007, en el marc de la llei de Barris, el projecte conclou amb un 97% del pressupost executat i havent aconseguit una rehabilitació completa del barri.

Representants de l’Ajuntament de Martorell, de la Generalitat de Catalunya, d’entitats veïnals, d’associacions ciutadanes i agents econòmics i socials de Martorell, s’han reunit avui en la darrera sessió del Comitè d’Avaluació i seguiment, que ha servit per repassar les obres fetes i avaluar els resultats finals.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha explicat que en la reunió “hem rebut la felicitació per part dels representants de la Generalitat perquè hem estat un dels pocs municipis que hem culminat el 97% del pressupost inicial”. Fonollosa ha subratllat que “hem fet una actuació molt important a la Vila que culmina amb èxit, amb inversions en els darrers deu anys que superen les fetes en els anteriors cinquanta”. Així, “s’han creat més espais públics, reurbanitzat els carrers, generant carrers i passatges amb prioritat invertida i això el que ha fet és que la Vila s’hagi rehabilitat en els seu conjunt”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha felicitat a la ciutat de Martorell per haver aconseguit un grau de d’execució “de pràcticament el 100%”. “Han sabut reorientar, en funció del canvi de la situació econòmica, les prioritats i des d’un punt de vista d’espai urbà la millora en el barri de la Vila és evident”. En aquest sentit, ha exposat que, amb les actuacions realitzades, “s’atura la degradació urbana i la possible falta d’instruments de l’espai urbà i es creen equipaments i elements per a la cohesió social”. “És el que es pretenia amb la llei de barris”, ha continuat Sala, “que la inversió no només serveixi per allò que es va projectar sinó que repercuteixi en tot l’entorn”.

Carles Sala, secretari d'Habitatge de la Generalitat

L’any 2006, el barri de la Vila plantejava problemes de saturació, estancament i degradació puntual. Per aturar aquesta inèrcia, es va presentar el Projecte Integral del barri de la Vila, que incloïa treballs centrats en vuit camps d’actuació: millora de l’espai públic i la dotació d’espais verds; rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis; provisió d’equipaments per a ús col·lectiu; incorporació de tecnologies de la informació en els edificis; foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà, en àmbits com l’eficiència energètica, l’estalvi en el consum d’aigua i el reciclatge de residus; equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments; desenvolupament de programes que comportin una millora social, urbanística i econòmica del barri, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

La Vila és el nucli antic de Martorell, amb una superfície de 31’9 hectàrees i actualment 4.562 habitants, que representen el 16% del municipi. L’any 2006, any en el qual es va iniciar el projecte, hi vivien 3.812 habitants.