Bonificació del 95% de l’Impost d’Obres per millorar la calefacció de l’Institut Pompeu Fabra

1950

L’Ajuntament de Martorell ha concedit una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a millorar el sistema de calefacció a l’Institut Pompeu Fabra. El Ple del passat dilluns va declarar l’edifici d’interès municipal, requisit fonamental per formalitzar el pas. Les obres les impulsa el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i són finançades pels fons REACT-EU.

Tal i com marca l’ordenança, la bonificació s’aplica a construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal en concórrer circumstàncies socials, culturals, historico-artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració.

Aquest és el cas d’un centre educatiu com ara l’Institut Pompeu Fabra. Fet pel qual, l’Ajuntament concedeix la bonificació sobre les obres de reforma de la calefacció. En concret, “per reparar una de les nostres calderes que tenim una mica espatllada”, apunta la directora de l’Institut, Susana Navarro.

Navarro explica que d’aquesta manera “farem que el sistema de calefacció sigui més eficaç, ja que la caldera complirà tots els requisits d’eficiència energètica que es demana des d’Europa i des del Departament d’Educació”.

Susana Navarro, directora de l'Institut Pompeu Fabra

Aquesta obra forma part d’una línia d’intervencions del Departament d’Educació a 48 centres del Baix Llobregat i consta d’una dotació econòmica de 151.089 euros per a la millora del sistema de calefacció. Una línia que també beneficia a l’Institut Joan Oró -en aquest cas, per a la millora de l’envolupant i del sistema de calefacció, amb un import total de 307.610 euros-. Totes dues partides que arriben procedents dels fons europeus REACT-EU, integrats en el programa Next Generation EU.

La nova caldera genera un menor impacte ambiental i una millora de la confortabilitat del centre, perquè l’objectiu del Pla és el de convertir aquests equipaments en infraestructures de màxima eficiència energètica. Navarro explica que “el proper curs esperem tenir ja en ple funcionament aquesta caldera d’eficiència energètica màxima, per a que ens ajudi a una millor cobertura de calefacció i per a fer servir energies de manera més sostenible”.

Susana Navarro, directora de l'Institut Pompeu Fabra

Després de ser aprovada la bonificació en el Ple de dilluns, l’Ajuntament concedirà al Departament d’Ensenyament la bonificació del 95% en la quota de l’ICIO.