L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal ordinari d’aquest mes de maig

440
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebra aquest proper dilluns, 20 de maig, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens, a partir de les 20.00h, i la podran seguir en directe a Ràdio Martorell a través del dial 91.2 FM i a l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

  1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-04-24).

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent (13-05-24).

3. Proposta d’aprovació inicial de la primera modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2024, per tal d’afegir les bases reguladores de les subvencions per a l’impuls de l’activitat econòmica al municipi de Martorell (exp. 4042/2024).

4. Proposta d’aprovació inicial de la segona modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2024, per tal d’afegir les bases reguladores de les subvencions destinades a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat als barris del nucli antic de la vila de Martorell (exp. 4043/2024).

5. Proposta d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2025 (exp. 5195/2024).

6. Proposta d’aprovació de l’acceptació de la renovació de l’Ajuntament de Martorell com a membre del Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí (exp. 4122/2021).

B) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes d’abril de 2024.

8. Dació de compte de les actes de la Junta de govern local de les sessions del mes d’abril de 2024.

9. Dació de compte al ple de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 2023 i consolidat (exp. 772/2024).

10. Interpel·lacions.

11. Preguntes.

12. Precs.