Martorell avança en la reducció dels residus i aprova un Pla Local que mira cap al 2030

2677
Contenidors soterrats

Martorell ja disposa d’un Pla Local de Prevenció de Residus Municipals (PLPR). Aquest document, elaborat el darrer any amb el suport de l’Agència Catalana de Residus (ARC), pretén establir estratègies de prevenció i reutilització per reduir els residus i potenciar entre la ciutadania hàbits de consum més responsables i sostenibles. Es va aprovar per unanimitat en el darrer Ple Municipal, celebrat el dilluns 16 d’octubre.

Martorell va generar l’any 2021, 12.300 tones de residus. O el que és el mateix: 1,17 kg per habitant i dia. Una mitjana que és més baixa que la de l’àmbit comarcal del Baix Llobregat (que és d’1,36) i que la catalana, que arriba a 1,42. Són xifres significatives que recull la diagnosi del PLPR, feta l’any passat, i que indiquen que “anem pel bon camí, però queda molta feina per fer”, tal i com avançava el regidor de Medi Ambient, Albert Fernández. El PLPR marca com a objectiu una reducció el 2030 d’almenys el 2,6% en la generació per càpita de residus a Martorell respecte l’any 2017, que és l’any de referència.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament

El redactat del Pla posa el punt de mira “en l’horitzó 2030 i s’alinea amb els objectius que marca la llei de residus d’assolir una reducció d’un 15% de reducció de residus respecte els generats el 2010″, afegeix Fernández. “És un document de 165 pàgines que recull 22 accions agrupades en cinc línies estratègiques: la prevenció dels residus orgànics; la reutilització, recuperació i segon ús; l’ambientació de serveis, productes i esdeveniments; la sensibilització, educació i comunicació, i altres accions complementàries”, enumera el regidor.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament

El PLPR es marca com a objectius “fer front als reptes estratègics i objectius de reducció de residus pels pròxims anys amb l’horitzó 2030. Pretenem establir les estratègies municipals de prevenció i preparació per a la reutilització dels residus, per avançar en un ús més eficient i racional dels recursos i impulsar l’economia circular”.

Alhora, busca “fomentar la reducció de deixalles, involucrant-hi ciutadania, empreses, comerços, entitats i administració”. També és una “eina per potenciar els hàbits de consum més responsables i sostenibles i per adoptar mesures individuals i col·lectives que evitin l’augment dels residus i l’impacte que porten associats”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament

El Pla es va aprovar per unanimitat. Junts per Martorell, Movem, PSC i ERC hi van votar a favor, tot i que els partits de l’oposició van fer algunes apreciacions. La regidora de Movem Àngels Cardona destacava que el PLPR comporta “la implicació màxima de tothom. Però abans ens ho hem de creure, i tenim por que quedi en una declaració de bones intencions”, referint-se a la previsió de despesa econòmica de 109.000 euros que s’hi recull.

Àngels Cardona, regidora de Movem Martorell

En la mateixa línia es va expressar el portaveu socialista Javier González Abad: “A aquest Pla li hauriem de fer la volta i que no quedi en un màrqueting o una sensibilització. Volem abordar-lo en profunditat. Calen més accions”.

Javier González Abad, portaveu del PSC

El republicà Soulimane Messaoudi titllava el Pla com a un document “molt ben redactat” i que “cal aprovar, perquè l’objectiu final és reduir l’impacte dels residus al medi ambient”.

Soulimane Messaoudi, portaveu d'ERC

Ara, l’Ajuntament de Martorell trametrà el Pla a l’Agència de Residus de Catalunya.