L’Ajuntament sol·licita plans i programes per a la transició energètica a les escoles

3218
Plaques solars
Plaques solars

L’Ajuntament de Martorell es compromet en l’aposta per una transició energètica eficaç als centres educatius, i demanarà a la Generalitat que apliqui plans i programes per a fer-la possible. Així ho va decidir el Ple Municipal de dilluns, amb una moció presentada pel PSC a la que s’hi va sumar Junts per Martorell i que van aprovar la resta de forces locals.

La moció argumenta que, en el context actual d’emergència climàtica i de crisi energètica, és “més necessari que mai accelerar la implantació del nou model energètic renovable”. Basant-se en les directives europees i en la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, destaca que “l’estalvi i eficiència energètica i la implantació de renovables distribuïdes” són els dos grans eixos per a aquesta transició.

L’administració catalana pretén, en aquesta línia, “multiplicar per 10 l’energia procedent de plaques fotovoltaiques en sostre” per a que “tots els seus edificis siguin de consum energètic quasi zero abans de 2030”, i posa el focus en rehabilitar els 5.725 edificis o equipaments educatius.

El regidor del PSC, Antonio Carvajal, va exposar la moció, que considera “molt necessari impulsar plans i programes d’acció per implantar la transició i reduir la despesa energètica d’aquests centres, aplicant mesures i instal·lant equips fotovoltaics per autoconsum”.

Antonio Carvajal, regidor del PSC

La moció demana que la Generalitat “executi un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres educatius de Martorell per tenir la informació sobre els consums, i que proposi mesures d’estalvi i d’eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en sostre”. També contempla “demanar la inclusió als pressupostos fins als 2030 d’una partida per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l’objectiu de fer instal·lacions fotovoltaiques en els equipaments educatius”. I “dissenyar i executar un Pla d’Eficiència Energètica i d’Instal·lacions Fotovoltaiques per Autoconsum en tots dels centres educatius de Martorell, finançat parcialment amb els estalvis de la factura de consum energètic dels propis centres”.

Antonio Carvajal, regidor del PSC

Junts per Martorell es va sumar a la moció. En representació de l’equip de govern, la regidora d’Ensenyament, Soledad Rosende, recalcava “la clara implicació del consistori i l’aposta per les energies renovables i per la transició energètica, tan necessària”.

Rosende va afegir que el seu grup està “totalment d’acord amb anunci del govern de Catalunya d’impulsar energies renovables, de fer realitat els plans d’eficiència, de crear instal·lacions renovables, i de dur a terme les actuacions als centres educatius que han de permetre generar energia, autoabastir-nos i assolir la sostenibilitat”.

Soledad Rosende, regidora d'Ensenyament

Des de Movem Martorell, Xavier Sáez reconeixia que caldrà una gran inversió per aplicar la transició als centres educatius, es posicionava a favor de la moció i destacava la importància “de fer primer una auditoria energètica per valorar el grau d’eficiència de cada edifici” i que la col·locació de plaques ha de ser “un últim pas”.

Xavier Sáez, regidor de Movem Martorell

“L’administració local és la primera de rebre la pressió dels ciutadans i és la primera en actuar i donar exemple”, destacava el portaveu republicà Víctor de León, qui posava un punt de crítica al contingut de la moció i considerava que “hauríem d’haver estat més ambiciosos i estendre-ho a tots els equipaments municipals”.

Víctor De León, regidor d'ERC

Juan José Pérez (C’s) va dir que “hem de passar de les bones paraules i intencions a ser més pragmàtics, a dotar de diners les polítiques útils”. També va comentar que l’aplicació de plaques als centres educatius “és una bona iniciativa i suposarà un estalvi important”.

Juan José Pérez (C's)

Un cop votada favorablement la moció per unanimitat, el text es traslladarà als grups parlamentaris, als departaments d’Educació i de Medi Ambient de la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, entitats municipalistes, Institut Català d’Energia i centres educatius.