Ple Municipal ordinari del mes de novembre aquest proper dilluns

2144
Ajuntament de Martorell

Dilluns, 20 de novembre, l’Ajuntament de Martorell celebrarà el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió tindrà lloc, com és habitual, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila, a partir de les 20.00h. Ràdio Martorell la retransmetrà en directe, al dial 91.2 FM i a l’streaming del web martorelldigital.cat.

Ordre del dia 

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (16-10-23).

2. Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 18/2023, dins del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides que presenten economies susceptibles de ser transferides. (exp. 8480/2023).

3. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en relació a la llicència urbanística d’obres expedient núm. 127/23-omc (exp. 8121/2023).

4. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en relació a la llicència urbanística d’obres expedient núm. 128/23-omc (exp. 8119/2023).

5. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2023 del personal funcionari i laboral de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 8854/2023).

6. Declaració institucional dels grups municipals, Dia Mundial de la Infància 2023, un dia d’acció per a la infància, amb la infància.

7. Moció que presenta el grup municipal del PSC de Martorell amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència vers les Dones.

B) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia i regidories delegades del mes d’octubre de 2023.

9. Dació de compte de les actes de les sessions del mes d’octubre de la junta de govern local.

10. Interpel·lacions.

11. Preguntes.

12. Precs.