L’Ajuntament convoca dilluns el Ple Municipal corresponent al mes d’abril

235
Sala de plens Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 19 d’abril, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-03-21).

2. Proposta d’adhesió al 4t Pla Transversal de Polítiques Feministes del Baix Llobregat, 2021-2025. (exp. 1074/2021).

3. Proposta d’adhesió al Pla per la Diversitat Sexual i de Gènere del Baix Llobregat, 2020-2024. (exp. 1257/2021)-

4. Moció del grup municipal Movem Martorell en commemoració del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República.

5. Moció que presenten Movem Martorell , Junts per Martorell i PSC Martorell per demanar a les entitats financeres que reforcin recursos per atendre la gent gran.

6. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans Martorell per a la implantació d’un Pla local de prevenció de suïcidi i salut mental.

7. Moció que presenta el grup municipal PSC Martorell per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal.

8. Declaració institucional de l’Ajuntament de Martorell a favor d’un Pla de reindustrialització de país que freni el degoteig de tancaments, deslocalitzacions i empobriment del teixit industrial de Catalunya.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC de recolzament a la iniciativa per una llei que garanteixi el dret a l’habitatge.

B) Activitat de control

10. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de març de 2021.

11. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

12. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

13. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2020, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 1r.Trimestre de 2021.(exp. 1169/2021).

14. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1170/2021).

15. Interpel·lacions.

16. Preguntes.

17. Precs.